10.03.2017

POLAKÓW TEŻ NIEMCY W KOŁOMYI MORDOWALI więcej

07.03.2017

ARTYSTA MALARZ JERZY FEINER więcej

15.02.2017

OBRONA LWOWA 1918 R. więcej

14.02.2017

ARMIA KRAJOWA NAJPOTĘŻNIEJSZA ARMIA II WOJNY ŚWIATOWEJ więcej