29.06.2017

Artykuł porusza kwestię stosowania kar fizycznych w wychowaniu dzieci. Punktem wyjścia jest stwierdzenie iż nie da się realnie sprawować władzy, jeśli zrezygnuje się ze stosowania środkow przymusu bezpośredniego, czyli, między innymi, kar fizycznych. Państwo przyznaje sobie prawo do sprawowania władzy w oparciu przymus bezpośredni, natomiast władza rofdzicielska, w myśl ustawodawcy opierać się może jedynie na perswazji więcej