06.10.2011

Ponieważ liczni nie wiedzą skąd się wzięła nagła nagonka mediów na wrednego Kaczyńskiego, który oskarżył Kanclerz Niemiec, publikujemy zapis tajnej rozmowy. więcej

06.10.2011

"Są trzy stopnie kłamstwa: kłamstwo, bezczelne kłamstwo i statystyka" (B. Disraeli) więcej

06.10.2011

Już od 19:00 http://niepoprawneradio.pl Obraz III RP w pełni więcej

06.10.2011

Witam wszystkich w nowym miejscu publikowania moich wypocin. więcej

06.10.2011

Palikot przyciąga liberalizmem gospodarczym i fałszywie pojątą wolnością moralną. więcej

05.10.2011

O KPP pisałem wiele. Np. tutaj. Nierzadko wspomnienia utrwalaczy czy oficjalne partyjne wykładnie są ciekawe o tyle, że mniej czy bardziej aluzyjnie ukazują...prawdę, czym była ta antypolska agentura. W publikacji zbiorowej Komuniści. Wspomnienia o Komunistycznej Partii Polski, gdzie zebrano krótkie przebłyski "działaczy", znajdują się kolejne proste, robotnicze słowa o rodowodzie potworka Sowietów. Niżej F. Łęczycki, W Galicji Wschodniej i w Związku Proletariatu Miast i Wsi: "[opis działań od kwietnia 1920 roku- Unicorn] Zadaniem naszym było skupienie wszystkich [podkreślenia moje- Unicorn] sił, postawienie na nogi całej organizacji w tym celu, aby nieść pomoc Armii Czerwonej, dopomóc wszystkimi siłami do jej zwycięstwa, a tam, gdzie zostanie wyparta armia polska - przejąć władze w swoje ręce i wokół partii zmobilizować ludność ukraińską pod hasłami: Cała władza w ręce Rad Robotniczo- Chłopskich! Konfiskata ziem obszarniczych i ich podział bez wykupu wśród ukraińskich chłopów! Zjednoczenie całego narodu ukraińskiego i prawo decydowania o swoim losie!" Za: Komuniści. Wspomnienia o Komunistycznej Partii Polski, red. L. Borkowicz, C. Budzyńska, T. Daniszewski, Warszawa 1969, s. 27. J. Kwiatkowski, Pawiak- Ucieczka- 10 miesięcy wolności i znów Pawiak: "W 1920 roku siedziałem w Warszawie na Dzikiej w więzieniu wojskowym. Przewieziono mnie wtedy z Płońska, gdyż jako żołnierz wziąłem udział (ciekawe której armii- Unicorn) wraz z ludnością cywilną (przydałby się jej skład i przynależność partyjna- Unicorn) w rozbiciu komisariatu policji", ibidem, s. 211. J. Kowalski, Ku nowym drogom: "(...)Nie wystarczyło wszak wystąpić w dyskusji, uzasadnić potrzebę jednolitego frontu i wskazać na jego możliwości i zadania. Trzeba było w sposób przekonywający odpowiedzieć na mnóstwo pytań, uwag krytycznych i polemicznych, poczynając od konieczności wyjaśnienia polityki zagranicznej ZSRR, np. paktu o nieagresji zawartego z Włochami, a kończąc na najtrudniejszych problemach wzajemnych stosunków obu partii, nacechowanych dotąd obustronną nieufnością i animozjami, zwłaszcza w związku z fałszywą koncepcją "socjalfaszyzmu", ibidem, s. 418. więcej

05.10.2011

Jak się robi i jak się nie robi materiał informacyjny do głównego wydania wiadomości więcej

05.10.2011

Cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem? więcej