06.10.2011

Witam wszystkich w nowym miejscu publikowania moich wypocin. więcej

06.10.2011

Palikot przyciąga liberalizmem gospodarczym i fałszywie pojątą wolnością moralną. więcej

05.10.2011

O KPP pisałem wiele. Np. tutaj. Nierzadko wspomnienia utrwalaczy czy oficjalne partyjne wykładnie są ciekawe o tyle, że mniej czy bardziej aluzyjnie ukazują...prawdę, czym była ta antypolska agentura. W publikacji zbiorowej Komuniści. Wspomnienia o Komunistycznej Partii Polski, gdzie zebrano krótkie przebłyski "działaczy", znajdują się kolejne proste, robotnicze słowa o rodowodzie potworka Sowietów. Niżej F. Łęczycki, W Galicji Wschodniej i w Związku Proletariatu Miast i Wsi: "[opis działań od kwietnia 1920 roku- Unicorn] Zadaniem naszym było skupienie wszystkich [podkreślenia moje- Unicorn] sił, postawienie na nogi całej organizacji w tym celu, aby nieść pomoc Armii Czerwonej, dopomóc wszystkimi siłami do jej zwycięstwa, a tam, gdzie zostanie wyparta armia polska - przejąć władze w swoje ręce i wokół partii zmobilizować ludność ukraińską pod hasłami: Cała władza w ręce Rad Robotniczo- Chłopskich! Konfiskata ziem obszarniczych i ich podział bez wykupu wśród ukraińskich chłopów! Zjednoczenie całego narodu ukraińskiego i prawo decydowania o swoim losie!" Za: Komuniści. Wspomnienia o Komunistycznej Partii Polski, red. L. Borkowicz, C. Budzyńska, T. Daniszewski, Warszawa 1969, s. 27. J. Kwiatkowski, Pawiak- Ucieczka- 10 miesięcy wolności i znów Pawiak: "W 1920 roku siedziałem w Warszawie na Dzikiej w więzieniu wojskowym. Przewieziono mnie wtedy z Płońska, gdyż jako żołnierz wziąłem udział (ciekawe której armii- Unicorn) wraz z ludnością cywilną (przydałby się jej skład i przynależność partyjna- Unicorn) w rozbiciu komisariatu policji", ibidem, s. 211. J. Kowalski, Ku nowym drogom: "(...)Nie wystarczyło wszak wystąpić w dyskusji, uzasadnić potrzebę jednolitego frontu i wskazać na jego możliwości i zadania. Trzeba było w sposób przekonywający odpowiedzieć na mnóstwo pytań, uwag krytycznych i polemicznych, poczynając od konieczności wyjaśnienia polityki zagranicznej ZSRR, np. paktu o nieagresji zawartego z Włochami, a kończąc na najtrudniejszych problemach wzajemnych stosunków obu partii, nacechowanych dotąd obustronną nieufnością i animozjami, zwłaszcza w związku z fałszywą koncepcją "socjalfaszyzmu", ibidem, s. 418. więcej

05.10.2011

Jak się robi i jak się nie robi materiał informacyjny do głównego wydania wiadomości więcej

05.10.2011

Cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem? więcej

W dzisiejszych czasach może nam się wydawać, że jest strasznie ciężko, smutno, źle i przygnębiająco. Zewsząd zalewa nas fala ohydy i okropieństwa. Słyszymy o coraz gorszych pomysłach, które rodzą się w głowach "elit intelektualnych". To wszystko prawda, ale tak jest od zawsze. Moje życie przez ostatnie miesiące nie jest usłane różami, ale przecież nie można się załamywać. Sursum corda! więcej

05.10.2011

Niektórych osób szczęście nie opuszcza. Na pewno nie opuszcza pana premiera i jego przyjaciela, pracującego obecnie na odcinku populistycznej opozycji. więcej

03.10.2011

skąd się wzięła rebelya... więcej