Poniżej wklejam interesujący tekst ks. Rafała Trytka:

"Papież Słowiański/Ludowy brat

Jednym z dowodów przeciwko „sedewakantyzmowi” miałaby być „przepowiednia” Juliusza Słowackiego o „słowiańskim papieżu”, identyfikowanym z Janem Pawłem II, a zawarta w wierszu „Pośród niesnasków- Pan Bóg uderza”. W istocie jednak kontekst tego cytatu przemawia raczej za tymi, którzy są przekonani o obecnym braku autorytetu w Kościele.

W Polsce raz po raz w dziedzinie teologii, politologii czy historiografii używa się „argumentów” rodem z poezji romantycznej, która jak wiadomo, aż nazbyt często była na bakier z katolicką ortodoksją. Rzadko kto ma świadomość niestety, że niektórzy poeci romantyczni byli wręcz wieszczami antychrześcijańskiego nowego porządku światowego i nowej fałszywej religii zrodzonej w czasie Vaticanum II.

Jakiś czas temu wpadł mi do ręki nr 9/2009 czasopisma popularnonaukowego „Focus Historia”, w którym znalazłem wywiad z dr Anną Dziedzic (str. 8-12), przeprowadzony z okazji dwustulecia urodzin Juliusza Słowackiego („Słowacki. Heretyk równy królom/ Rozmowa z Anną Dziedzic”). Uświadomiłem sobie przy lekturze tekstu po raz kolejny, że obecny nieporządek został wypracowany w kręgach niekatolickich już dawno temu. Pani doktor tłumaczy, że Słowacki pisał swój wiersz „Wśród niesnasek...” w określonych warunkach historycznych- w czasach gdy papież Pius IX uciekał z rewolucyjnego Rzymu: „Słowacki uważał, że Kościół nie rozumie, co się dzieje we współczesnym świecie, nie rozumie konieczności przemian społecznych, i dlatego teraz `Pan Bóg/(...)Dla Słowiańskiego oto Papieża/ Otworzył tron`. Dalej Słowacki pisze: `Więc oto idzie- Papież Słowiański/Ludowy brat`. Ale co to znaczy ludowy brat? To znaczy papież, który poda rękę rozmaitym rewolucyjnym, radykalnym, wolnościowym tendencjom. Że będzie z tych, którzy chcą burzyć stare formy, a więc są awangardą ducha w jego drodze ku przeanieleniu ludzkości. Nie jest to zwykła zapowiedź personalnej przemiany w Rzymie. Jest to właściwie wizja zniesienia dotychczasowego papiestwa- bo papież miałby teraz mówić to, co mówi Słowacki o postępie ducha przez porzucanie starych form. Dlatego słowa o słowiańskim papieżu należy raczej rozumieć przenośnie. A dlaczego u Słowackiego papież będzie słowiański? Będzie Polakiem, bo to właśnie Polsce przypada rola duchowej awangardy ludzkości. Bo to Polacy stworzyli jedyny ustrój społeczny, który naprawdę wspiera postęp Ducha- rzeczpospolitą szlachecką.”

W „ Beniowskim”, innym wierszu Słowackiego, można przeczytać: „Polsko, Twa zguba w Rzymie”. Rzym ortodoksyjnych papieży był jak widać wrogiem Słowackiego. Wyczekiwał innego „Rzymu”- postępowego.

Tak więc wiersz „Papież Słowiański” jest zapowiedzią „zniesienia dotychczasowego papiestwa”- katolickiego, na którego gruzach powstanie „papiestwo” porzucające „stare formy”, czyli po prostu rzymski katolicyzm. Nic dodać, nic ująć. Wizja Słowackiego spełniła się na naszych oczach. Mieliśmy „słowiańskiego papieża”- rewolucjonistę, który przeciwstawił się temu, co papieże przekazywali od czasów Chrystusa. „Strzeżcie się fałszywych proroków...”

Ks. Rafał Trytek

18.XI.2010, święto poświęcenia Bazylik świętych Piotra i Pawła"

http://www.sedevacante.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=43

nigdy nie byłem fanem polskiego romantyzmu. A najbardziej dla mnie zastanawiające i trudne do zrozumienia jest utożsamianie wiadomego pontyfikatu z treścią objawienia, którego doznała św. Faustyna, że "z niej [czyli z Polski] wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje"

Rozczarowanie.
Dywagacje na temat "co poeta miał na myśli". A już traktowanie tego wiersza jako argumentu przeciwko sedewakantystom i polemika z nim? Zabawne.

Napisał/a: Jean Raspailnigdy nie byłem fanem polskiego romantyzmu.

Kolega nie kocha Słowackiego, milion Bladaczek padnie w apopleksje po takim dictum

"Nic tak nie niszczy rozwoju, jak jego czysto pragmatyczne ukierunkowanie". Ezra P. silesaurus

"A dlaczego u Słowackiego papież będzie słowiański? Będzie Polakiem, bo to właśnie Polsce przypada rola duchowej awangardy ludzkości. Bo to Polacy stworzyli jedyny ustrój społeczny, który naprawdę wspiera postęp Ducha- rzeczpospolitą szlachecką.”

Brawo ksiądz Trytek! O zrozumienie tej prostej prawdy właśnie chodzi.

Napisał/a: Jaxa z KopanicyBrawo ksiądz Trytek! O zrozumienie tej prostej prawdy właśnie chodzi.

Niczym Kajfasz, nieświadomie wypowiada proroctwo? ;-)

I cisza jest na wysokościach. I dymi mgłą smoleński las.

beniowski to poemat dygresyjny, a nie wiersz. co za ponizenie slowackiego ha,ha,ha

@ Hrabia77: >>>beniowski to poemat dygresyjny

To prawda...

@ Jaxa z Kopanicy: >>>"A dlaczego u Słowackiego papież będzie słowiański? Będzie Polakiem, bo to właśnie Polsce przypada rola duchowej awangardy ludzkości. Bo to Polacy stworzyli jedyny ustrój społeczny, który naprawdę wspiera postęp Ducha- rzeczpospolitą szlachecką.” Brawo ksiądz Trytek! O zrozumienie tej prostej prawdy właśnie chodzi.

Ale to słowa Anny Dziedzic a nie ks. Trytka...

>>>"Oto idzie papież słowiański...". Montaż słowno– muzyczny
mkraszewska, wt., 2009-05-05 07:59 małe formy - SP
Autor/autorzy:
Ewa Łapińska - nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach
--------------------------------------------------------------------------------
Cel główny: Przybliżenie uczniom osoby Ojca Świętego w związku z wyborem na patrona szkoły.

Cele szczegółowe:

uczeń zna datę wyboru Karola Wojtyły na papieża,
poznaje ważne myśli wypowiedziane przez papieża, które stają się dewizą jego pontyfikatu.
czy się odbioru poezji i muzyki.

Recytator

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto papieża
Otworzył tron.

Narrator

16 października, dokładnie o godzinie 1818, z komina nad Kaplicą Sekstyńską w Rzymie ukazał się długo oczekiwany biały dym. O godzinie 18.44 z loggii nad głównym wejściem do Bazyliki przemówił kardynał Pericle Felici:...

(...)

Recytator

A trzeba mocy, byśmy ten pański
Dźwignęli świat:
Więc oto idzie papież słowiański,
Ludowy brat; -
Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,
A chór aniołów kwiatem umiata
Dla niego tron.

Muzyka: [piosenka Abba Ojcze w wykonaniu Arki Noego]

(...)

Muzyka: [piosenka Linoskoczek w wykonaniu Grzegorza Turnau]

Uwaga: Montaż można wykorzystać na uroczystość rocznicową objęcia Pontyfikatu przez Karola Wojtyłę. `Istnieje również możliwość wykorzystania dodatkowych przerywników muzycznych np. piosenki Ojcu Świętemu śpiewajmy w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka.

Bibliografia:

Książki:

Myśli Jana Pawła II. Wybór Jan Klechta. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2000
Pośród niesnasek Pan Bóg uderza... .Juliusz Słowacki // Dzieła. T.1. Liryki i inne wiersze. Wyd. 2. Wrocław: 1952
Czasopisma:

Jan Paweł II. 20 lat Pontyfikatu // Viva! Wydanie Specjalne. – 1998, nr 1, s. 2, 5, 13, 34, 35.

http://biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/serwis/?q=node/943

Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,

proszę o wyajśnienie, co poeta miał na mysli

"Nic tak nie niszczy rozwoju, jak jego czysto pragmatyczne ukierunkowanie". Ezra P. silesaurus

Lepiej chyba nie wiedzieć...

It takes a Iong time far a mouse to realize he's in a trap, but once he does, something inside him never stops trembling.

Napisał/a: christoph
Oto już leje balsamy świata
Do naszych łon,

proszę o wyajśnienie, co poeta miał na mysli
___

http://en.wikipedia.org/wiki/Enema#Rectal_drug_administration

Ciekawe, że myśli Słowackiego w jakiejś mierze współgrają z "Niezmiennymi Instrukcjami Alta Vendita", w której włoscy masoni nakreślili swoje dążenia do zniszczenia Kościoła katolickiego polegające na przeniknięciu na urząd papieski. Poniższe fragmenty pochodzą z książki Grand Orient Freemasonry Unmasked (Masoneria Wielkiego Wschodu zdemaskowana) napisanej przez Msgr. George′a F. Dillona, D.D. (październik 1884), której włoskie wydanie ukazało się za aprobatą i zostało sfinansowane przez papieża Leona XIII:

"Teraz więc, dla zapewnienia sobie Papieża odpowiadającego naszym planom, niezbędne jest przysposobienie dla owego Papieża pokolenia odpowiedniego dla sprawowania rządów o których marzymy. Zostawcie na boku wiek podeszły i średni, idźcie do młodzieży, a jeśli to możliwe, to i do dzieci".

"Za kilka lat młody kler, siłą rzeczy, przejmie wszystkie stanowiska. To oni będą rządzić, kierować i rozstrzygać. To oni będą tworzyć kolegium Suwerena. Zostaną wezwani do dokonania wyboru Papieża, który obejmie rządy; i ten to Papież, podobnie jak większa część jemu współczesnych, będzie siłą rzeczy przesiąknięty włoskimi i humanistycznymi zasadami, które wprowadzamy w społeczny obieg".

"Wyszukajcie Papieża, którego opisaliśmy. Chcecie ustalić królestwo wybranych na tronie babilońskiej jawnogrzesznicy? Sprawcie by kler maszerował pod waszym sztandarem w przekonaniu, że kroczy pod sztandarem Stolicy Apostolskiej. Chcecie by znikły ostatnie ślady tyranii i ucisku? Zarzućcie wasze sieci jak Szymon Bar-Jona. Zarzućcie je raczej w głębie zakrystii, seminariów, zakonów niż mórz, a jeśli niczego nie będziecie przynaglać, to wasz połów będzie jeszcze cudowniejszy niż jego. Poławiacz ryb stanie się rybakiem ludzi. Zgromadźcie się wokół Apostolskiego Tronu jako jego przyjaciele, a plonem waszego połowu będzie Rewolucja w Kapie i Tiarze, maszerująca z krzyżem i sztandarem – Rewolucja potrzebująca tylko iskry, by cztery strony świata stanęły w ogniu".

[Za bpem Pivarunasem]

Dzięki za tekst!
Słowacki nie był ortodoksyjnym katolikiem, myślę, że tego nie trzeba rozwijać (spotkałam się też z sądem, iż był okropnym antyklerykałem ;)). Nie powinno się też wyciągać daleko idących wniosków na podstawie twórczości, która powstała w różnych okresach życia (trza najpierw prześledzić jak ewoluowały poglądy Słowackiego, jakie czynniki na nie wpłynęły etc.); akurat w przypadku Słowackiego kontekst biograficzny jest bardzo ważny.

Wolę Norwida "Encyklikę oblężonego" o Piusie IX (dla ultraślimaka) aka o bł. Piusie IX (dla całej reszty).

Któż jest ten Po1ak, kto?... co -- zrodzony na obcej ziemi

I z obcą w żyłach krwią -- dłońmi ku niebu drżącemi

Za Polską modły śle... i imię jej wymawia?...

- Kto ? ten monarcha, kto ?... co w oblężonej stolicy,

Gdy mury miasta drżą... sam i pogodno-licy,

Na polską pomni krew i o nią jeszcze się zastawia?

- To Ty, o! starcze, Ty, jeden bez win i trwóg,

To Ty, na globie Sam, jak w niebiesiech Bóg,

To Ty -- trzech koron Pan... któremu krew i wiek,

I szturm... i bunt... i grot, jakkolwiek piersi ucela,

Nie znaczą nic -- -- są -- jako tępy ćwiek

W dłoni Zmartwychwstałego Zbawiciela.

*

Patrzcież nareszcie już, o! patrioci z krwi:

Ile?... szeroką jest ta -- Rzeczpospolita tam --

I gdzie? heroizm... gdzie?... ów całopalny, lwi,

Piekielnych nieulękniony bram!

*

Och! Europo!... każ, niech wraz zamilknie Potwarca,

Bo bezinteresowność przerosła Ciebie;

Słowa oblężonego starca

Palą się w niebie!

Napisał/a: Jean Raspailnigdy nie byłem fanem polskiego romantyzmu. A najbardziej dla mnie zastanawiające i trudne do zrozumienia jest utożsamianie wiadomego pontyfikatu z treścią objawienia, którego doznała św. Faustyna, że "z niej [czyli z Polski] wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje"

Słusznie, kto chciałby się zachwycać tak "skomplikowaną" epoką ;)
Romantyzm był eklektyczny, swój mistycyzm budował na podstawie różnych systemów religijno-filozoficznych. Mistycyzm od mistyki trza bardzo wyraźni odgraniczyć, podobnie literaturę mistyczną od literatury mistycyzmu.

Napisał/a: Hrabia77beniowski to poemat dygresyjny, a nie wiersz. co za ponizenie slowackiego ha,ha,ha

ale chyba napisany wierszem ha, ha, ha

Napisał/a: murdelio
Napisał/a: Hrabia77beniowski to poemat dygresyjny, a nie wiersz. co za ponizenie slowackiego ha,ha,ha
ale chyba napisany wierszem ha, ha, ha

ha,ha,ha - tylko smiechem mozna to skomentowac...

Mlada, lepa i pametna, a opet pomalo nesretna, izgledaś mi kao slika, omiljenoga pesnika

niezly odlot. ks. trytek walczacy z gejoza OK, ks. trytek walczacy z Kosciolem nie OK.

Przez te romantyczne dyrdymały( podsycane morfiną), to nam parę ładnych pokoleń Polaków wybito.

Tak to straszne, gdyby nie te głupie powstania, mielibyśmy dziś polityczne znaczenie takie jak Królestwo Burgundii.

A jakież to polityczne znaczenie mamy dzisiaj Jaxa ?

Napisał/a: Jaxa z KopanicyTak to straszne, gdyby nie te głupie powstania, mielibyśmy dziś polityczne znaczenie takie jak Królestwo Burgundii.

Nie wiem jak Kolega, ale ja nie czuję iżbym miał tudzież ludzie, z którymi się od biedy ideowo identyfikuję znaczenie polityczne choćby promilem dorównujące Księstwu Burgundii...

Strzelając do katechonów przyspieszasz Paruzję!

Nie chodzi mi o ludzi, a o nasza Udręczoną Ojczyznę, która w odróżnieniu od Burgundii ciągle jeszcze trzyma się na powierzchni.

@Sarmata: >>>ks. trytek walczacy z Kosciolem nie OK.

Przeciw Kościołowi są ci, co fałszują jego naukę. Na przykład ci, którzy wprowadzają bądź też akceptują czynnie lub biernie takie bezbożności jak "Dzień Judaizmu", czy "Dzień Islamu w Kościele"..

"Wy siebie patrzcie"...

Napisał/a: UltraślimakRzym ortodoksyjnych papieży był jak widać wrogiem Słowackiego. Wyczekiwał innego „Rzymu”- postępowego.

Bzdura goni bzdur lub nadinterpretację.

Słowacki nie przepadał za Papieżem, bo Papież nie przepadał za Powstaniem Listopadowym. Stosunek Grzegorza XVI do Powstania (pomijając tu całą dyskusję o jego zbrodniczości i bezcelowości) musiało być przez ówczesnych przyjęte niemalże jako zdrada.

Coś chyba x. Trytek niedouczony... albo znalazł bęben, w który może walić, więc ignoruje rzeczywistość, żeby mu w tym nie przeszkadzała.

Napisał/a: Hrabia77ha,ha,ha - tylko smiechem mozna to skomentowac...

przeczytałem między wierszami. Hrabia77 OK.

Nie włączam się chwilowo w dyskusję nad meritum, ponieważ nie mam czasu prześledzić całego wątka. Wiem jedynie, że przytoczony w tytule fragment powinien wyglądać tak : "LUDOWI brat" . Komu czemu ? ludowi. Nie wiem , czy to ma wpływ na pracę silnika, ale wiem , że to wazna uwaga. Nie pamiętam kto mądrzejszy ode mnie już o tym pisał

Napisał/a: UltraślimakJednym z dowodów przeciwko „sedewakantyzmowi” miałaby być „przepowiednia” Juliusza Słowackiego o „słowiańskim papieżu”
kto gdzie kiedy?
Brzydko, oj brzydko. Nie potrzeba "dowodów przeciwko" sedewakantyzmowi. To na twierdzącym (tu: sedeku) spoczywa dowód.

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

Napisał/a: christophOto już leje balsamy świata
Do naszych łon,

proszę o wyajśnienie, co poeta miał na mysli


http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbCnAi6pecmzE_Vb7fMOcT98iPTbzQ1Z1UtuXvNI0ilzed9qjE9g

"Najlepszym ustrojem : komunizm warstwowy "

Slowacki - ulubiony poeta katolika-protestanta-katolika Jozefa P.
:D

"Najlepszym ustrojem : komunizm warstwowy "

leon, to była cecha tamtego pokolenia. Dmowski też recytował Króla Ducha

anzelm- ale nikt tak nie wielbil Slowackiego , jak JP -
a ja podzielam opinie uczniow Bladaczki :D:D

"Najlepszym ustrojem : komunizm warstwowy "

@ tabula rasa: >>>kto gdzie kiedy?
Brzydko, oj brzydko. Nie potrzeba "dowodów przeciwko" sedewakantyzmowi. To na twierdzącym (tu: sedeku) spoczywa dowód.

Nie mogę się zgodzić z takim postawieniem sprawy (nie podoba mi się przy tym nazywanie katolików per "sedek").

To twórcy i wyznawcy nowej posoborowej religii powinni wykazać, że ich religia jest prawdziwa. Zresztą jeżeli chodzi o novus ordo, to nie ma co dowodzić. Religia, w która szanuje inne wyznania, to nie tylko nie jest prawdziwa religia, ale pośmiewisko i szaleństwo. Jak pisał chrystusowiec ks. Aleksander Jełowicki (ten sam, pojednał z Bogiem Chopina na łożu śmierci):

"Ach, Bracia moi! wszystko to przyszło na nas z osłabieniem wiary przez złe nauki i złe obyczaje; dla których pospolicie jak kto chce tak wierzy, albo zgoła nie wierzy, albo nie czyni w co wierzy, a najczęściej mniej zna wiary niźli małe dziecię, a nawet znać jej nie szuka, nie pragnie; i albo sam sobie swą religię tworzy podług swych skłonności, albo też w grzesznej swej niewiadomości ma sobie za jedno Kościół i bożnicę, Krzyż i półksiężyc, Boga i bałwany!... Do takiego to szaleństwa złe nauki wiodą!... Bo czyż to rozum, zaprzeczać Tego, który nam dał rozum? bo czyż to rozum, nie wierzyć w to, co sam Bóg do wierzenia podał? bo czyż to rozum, nie służyć Temu, który Panem naszym? bo czyż to rozum, nie służyć Mu tak, jak nam przykazuje przez swój Kościół święty? "

Zresztą w kontekście Słowackiego warto przeczytać całe kazanie ks. Jełowickiego o wrogach Ojczyzny
i "księżach patriotach":

http://www.ultramontes.pl/O_wrogach_Ojczyzny.htm

Copyright © 2011 Rebelya.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.