Modlitwa "Anioł Pański"

Zwyczaj odmawiania Anioł Pański istniał już w I połowie XIII wieku propagowany przez zakon franciszkanów . Odmawiali oni Zdrowaś Maryjo na wieczorny głos dzwonu, którym dawano znak gaszenia ogni we wszystkich obejściach. Tradycja odmawiania tej modlitwy rozpowszechniła się w XVI w. w całym chrześcijaństwie zachodnim. Wówczas Anioł Pański zaczęto odmawiać także rano na cześć Maryi jako "Jutrzenki Porannej". Zwyczaj odmawiania w południe został wprowadzony w 1456 roku przez papieża Kaliksta III w celu uproszenia u Maryi ratunku przed najazdem tureckim na Konstantynopol . Tradycja tej niedzielnej modlitwy papieża trwa do dzisiaj i gromadzi tysiące wiernych.
(Źródło: Wikipedia)

+
V. Angelus Domini, nuntiavit Mariae.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

V. Ecce ancilla Domini.
R. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena...
V. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena,...
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

Modlitwa Anioł Pański

P.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

P.: Oto ja, służebnica Pańska.
W.: Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

P.: A Słowo stało się ciałem.
W.: I mieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

P.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P.: Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

P.: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

P.: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W.: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P:. Niech odpoczywają w pokoju.

W.: Amen.

+

* "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność." Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

+

+

* "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność." Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

+

+

+

* "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność." Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

+

Coś nowego a działa! -> www.gloria24.pl

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

A ufać śmią w Jezusa moc i Marii - Te - buntowniki?!...

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

Zemstą szlachetnego człowieka jest przebaczenie.Nie jestem szlachetna.

+

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

* "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność." Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

+

Mortadela raz!...

+

* "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność." Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

+

Zemstą szlachetnego człowieka jest przebaczenie.Nie jestem szlachetna.

+

* "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność." Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

* "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność." Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

+

"Z Wołoszynami poczciwey rozmowy nie masz, bo plemię złodzieyskie, tedy wszelką gadkę zaczynay dawszy wprzódy w pysk"

+

+

Kyrie eleison, daj mi nowe serce...

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

Coś nowego a działa! -> www.gloria24.pl

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

Zemstą szlachetnego człowieka jest przebaczenie.Nie jestem szlachetna.

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

"Z Wołoszynami poczciwey rozmowy nie masz, bo plemię złodzieyskie, tedy wszelką gadkę zaczynay dawszy wprzódy w pysk"

+

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

* "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność." Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

Mortadela raz!...

Tradycja tej niedzielnej modlitwy papieza trwa do dzisiaj...
A nie w srode?
+++

Dzięki Bogu - jestem jak zechce

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

"Z Wołoszynami poczciwey rozmowy nie masz, bo plemię złodzieyskie, tedy wszelką gadkę zaczynay dawszy wprzódy w pysk"

+

+

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

A ufać śmią w Jezusa moc i Marii - Te - buntowniki?!...

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

+

Zemstą szlachetnego człowieka jest przebaczenie.Nie jestem szlachetna.

+

"Z Wołoszynami poczciwey rozmowy nie masz, bo plemię złodzieyskie, tedy wszelką gadkę zaczynay dawszy wprzódy w pysk"

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

"Z Wołoszynami poczciwey rozmowy nie masz, bo plemię złodzieyskie, tedy wszelką gadkę zaczynay dawszy wprzódy w pysk"

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

+

+

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+

Copyright © 2011 Rebelya.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.