Kyrie eleison!!!
"Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?"

no to podbijam^

stopka rozmiar 45

0:50 "...my obaj studiowaliśmy to samo.."

;DDDDDD

pewnie u tych samych oficerów prowadzących

A życie mija, jak co rok - A życie mija, czuję to - A statek płynie, dokąd chce - A na pokładzie nie ma mnie

Copyright © 2011 Rebelya.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.