Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W tym wątku możesz wpisać intencje, w których chcesz abyśmy się modlili, napisać swoje rozmyślania różańcowe, zadeklarować dodatkową modlitwę, dać swoje świadectwo czy podzielić się innymi uwagami.

Pamiętaj o odpowiedzialności przed Bogiem za słowo.

NIECO O NAS:

Działamy w oparciu o "Ceremoniał Żywego Różańca", zatwierdzony przez Księdza Prymasa Kard. S. Wyszyńskiego w 1977 r.

Naszym Promotorem jest ks. Marcin Socha xsocha@op.pl

Obecnie na FForum istnieje 15 Róż, do których należą osoby z Forum Frondy, Forum ad verecundiam (Jaskinia Cyrusa), Forum IVRP, Forum Rebelya i Forum ExCathedra, tzw. - „Płateczki” czyli Damy i Rycerze Żywego Różańca FF.

Żywy Różaniec Forum Frondy posiada własną Księgę Żywego Różańca, której karty stanowią kwestionariusze wypełnione przez Damy i Rycerzy poszczególnych FF Róż. Księga znajduje się u Księdza Dyrektora ŻRFF.

Pamiętajmy, że Żywy Różaniec Forum Frondy potrzebuje wsparcia duchowego. Prosimy o ofiarność w polecaniu Bogu przez ręce Maryi Niepokalanej cierpień, postów, a także maleńkich codziennych wydarzeń. Kto może, niech zamówi Mszę Świętą, lub choćby poprosi swoich przyjaciół, rodzinę czy wspólnotę o modlitwę.

Więcej wiadomości na stronie ŻRFF w zakładce "Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania":
http://zrff.pl/?odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytan

Również na stronie ŻRFF znajdują się prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych, niemal wszystkie informacje dotyczące Żywego Różańca Forum Frondy, w tym Skład Róż:
http://www.zrff.pl/

Zapraszamy do wspólnej modlitwy z nami w ramach Żywego Różańca Forum Frondy.

Zgłoszenia do udziału w ŻRFF przyjmujemy w wątku:
http://rebelya.pl/discussion/925/zapisy-do-zywego-rozanca-ff

Wiadomości dla Dam i Rycerzy ŻRFF:
- przypominamy SPOSÓB MODLITWY

Staramy się codziennie odmówić
1 x Ojcze Nasz...
10 x Zdrowaś...
1 x Chwała Ojcu...
podczas rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej, która została nam przydzielona w danym miesiącu.
Następnie dobrze jest dodać tzw. modlitwę fatimską:
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".
Polecamy także modlitwę Św. Maksymiliana Marii Kolbe:
"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
+ Amen"

Tajemnice, które ze względu na niepełne Róże nie mają swych Dam czy Rycerzy, powinny być mimo to przez kogoś rozważane tymczasowo, dlatego codziennie oczekujemy na Wasze dodatkowe deklaracje modlitwy. Jeżeli nikt się nie zgłosi, rozważania te podejmą zelatorzy niepełnych Róż.
Modlitwy wstępne (Wierzę, Ojcze nasz, 3xZdrowaś i Pod Twoją obronę), jeśli nikt się nie zadeklaruje, odmawia zelator każdej Róży.

Kto nie może być z nami o 22:00 w Wątku z Intencjami, niech modli się w czasie i miejscu dla siebie dogodnym, w łączności duchowej z ŻRFF.

WŁĄCZAMY SIĘ DO APOSTOLSTWA MODLITWY w intencji:

Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.
_______________________________________________
Wątek, podobny do tego który czytasz, ukazuje się na Rebelyi w każdą niedzielę.

Niech prowadzi nas Maryja Niepokalana!
__________________________________________________
WIELKA NOWENNA FATIMSKA 2009-2017
"MODLITWA ZAWIERZENIA NOWENNY
(według słów Jana Pawła II)

Przyjmij, o Matko Boga i Matko moja,
tę Wielką Fatimską Nowennę, jaką odprawiam
ku Twojej czci i chwale Trójcy Świętej
niegasnącej światłości.
Tego Boskiego blasku potrzebują moje stopy,
gdy idę przez świat, pełen niepokoju i często zagubiony.
Dziewico z Fatimy, towarzysz mi w drodze!
Prowadź do Twego Syna! Zaprowadź do portu zbawienia.
Módl się za mną, grzesznym, teraz i w godzinę mojej śmierci!
Amen."

"Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: «Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!»
Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:
Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!
Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas.
Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!
Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat.
Amen."

Módlmy się o wszystkie potrzebne łaski dla członków Żywego Różańca Forum Frondy, dla wszystkich Rebelyantów i FForumowiczów, oraz odwiedzających tę stronę, dla członków redakcji czasopisma Fronda, ich współpracowników, przyjaciół oraz członków ich rodzin żywych i umarłych, za dusze czyśćcowe, aby wszyscy przez tę modlitwę różańcową ciągle odkrywali wartości tajemnic wcielenia i odkupienia ludzi, głosząc nieustanną chwałę Chrystusa.

We wszystkich intencjach wymienianych na Rebelyi, FF i Forum IV RP
i w intencjach wymienionych w tym wątku:

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 8.01.2017 r.

Świętej Rodziny Jezusa, Józefa i Maryi (NFRRz)
Święto Chrztu Pańskiego (ZFRRz)

_____________________________________
Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
- intencje,
- medytacje i rozważania,
- deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
___________________________________________

Przypomnijmy.
Każda doba ma 1440 minut.
Z tylu, w naszych intencjach ofiarujemy tylko 5 minut.
Tyle trwa odmówienie
1 x Ojcze Nasz...
10 x Zdrowaś...
1 x Chwała Ojcu...
podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
_____________________________________________

To są wszystkie obowiązki Rycerza ŻRFF.
Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami.

Zgłoszenia do udziału w ŻRFF przyjmujemy w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/925/

Aktualny skład Róż znajduje się na stronie ŻRFF:
http://zrff.pl/?aktualny-sklad-zywego-rozanca-forum-fron

Jest tam też miejsce przygotowane dla Ciebie.
__________________________________________________

Modlimy się w intencjach wymienionych w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/61250/

oraz w poniższych:
(intencje może wpisywać każdy, ze świadomością odpowiedzialności za słowo przed Bogiem)

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+ w intencjach stałych
+ za ks. Marka, za ks. Cezarego, za ks. Piotra, za ks. Kamila, szczególnie by ks. Kamil nie zabraniał klękania do Komunii św.
+ za księdza Konrada
+ o powołania kapłańskie
+ za o. Marka i jego współbraci misjonarzy
+ za Grażynę i Artura
+ za Janusza o zdrowie duszy i ciała
+ za moje dzieci i wnuki, by Matka Boża ich strzegła
+ za Macieja o potrzebne łaski i siłę do dźwigania krzyża
+ za mnie
+ za Halinę o umocnienie w dźwiganiu krzyża...
+ za potrzebujących
+ za konających
+ za Mateusza
+ za Izabelę, o łaskę zdrowia dla niej
+ za ks. Roberta
+ za ks. Marka
+ o miłość dla kapłanów do Tradycji Kościoła
+ o łaskę wytrwania dla Danuty i nawrócenia jej dzieci
+ o nowe powołania kapłańskie w duchu Tradycji Kościoła św.
+ za duszę śp. Haliny
+ za duszę ks. Piotra

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!

+ Za Niebieską i jej sprawy
+ O nawrócenie i o zdrowie dla Adama
+ W Panu Bogu wiadomej sprawie
+ W jeszcze jednej Panu Bogu wiadomej sprawie
+ Za Rebelyanta Tino
+ W intencji pewnego Rebelyanta
+ O znalezienie stałej pracy
+ Za Nrm
+ Za śp. Marka Kaczystę
+ Za Bartka
+ Za duszę śp. Mamy s. Frani i całą Rodzinę
+ Za Erkę
+ Za Rodzinę śp. Iacobusa
+ O zdrowie dla Soni Czechowicz
+ Za duszę śp. posła Artura Górskiego
+ Za Camino
+ Za Korniego
+ Za Ukrainę
+ O zdrowie dla Któż jak Bóg
+ Za PJJ
+ Za Piranhę
+ Za pewnego kapłana
+ Intencja od Piranhi: aby dobry Bóg pomógł wyprostować to, co słaby człowiek poplątał wiele lat temu.
+ O zdrowie dla Elżbiety
+ Za Identytarystę
+ Za duszę Asi i za jej rodzinę
+ Za Chłopskiego Rozuma
+ Za Ojczyznę
+ Za Luca
+ O zdrowie dla Franciszka Bielinskiego
+ Za Mari i jego śp. tatę
+ Za Bronisława Wildsteina
+ W intencji Emilii
+ Za duszę śp. Heleny
+ Za Olę i Przemka oraz ich śp. córeczkę Marysię
+ Za śp. Phantoma
+ Za mojego śp. wujka
+ Za mojego śp. Tatę

"Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła." Lew Tołstoj

Intencje od Araghorna - wklejam na jego prośbę:

+ w pewnej bardzo ważnej dla mnie intencji, której nie mam odwagi wymienić
+ o nawrócenie Rosji, Polski i Anglii
+ o odsunięcie groźby wybuchu wojny atomowej i o zakończenie wszelkich wojen
+ za chrześcijan prześladowanych na całym świecie oraz za ich prześladowców
+ o bezpośrednią bożą interwencję w świecie; Panie Boże, ukarz tych, którzy z Tobą walczą i ocal sprawiedliwych,
+ o nawrócenie i zdrowie dla Pawła
+ o zdrowie, pracę i pocieszenie dla Ewy
+ o jedność Kościoła Świętego
+ o dobre żony dla kawalerów-forumowiczów i o dobrych mężów dla panien-forumowiczek
+ za ks. Marka, za ks. Mariusza, za ks. Briana, za ks. George'a, za ks. Nadeema, za ks. Krzysztofa, za ks. Karola, za ks. Grzegorza, za ks. Adama, za ks. Andrzeja, za ks. Kevina, za bpa Alana - o siły i odwagę do posługiwania i o wierność nauce Chrystusa
+ za wszystkich kapłanów, którzy odeszli od wiary i Kościoła, aby do Niego powrócili i byli prawdziwymi świadkami Chrystusa
+ za wszystkich rodziców, którzy cierpią z powodu odejścia ich dzieci od wiary, ucieczki z domu i pogrążenia się w grzechu oraz za tych, którzy stracili swoje dzieci, aby Bóg dał im siłę i pocieszenie
+ za Katy, szkieleta, Cosubnicusa, sindar, Sonię Czechowicz, Cyrylicę, Makedę, Maltizzy, Phantoma, Ice'a, Dawida, Dexa, Sorokę i Boromira - o wszelkie potrzebne łaski
+ o wiarę i dobrą żonę dla Krzyśka, za Grześka i Paulinę, o dobrego męża dla Justyny, za Krystiana i jego rodzinę o powrót do wiary, za Piotrka o nawrócenie, za Jarka o nawrócenie, za Jarka o zdrowie i nawrócenie, za Mateusza o wyjście z ciężkich nałogów i o nie uciekanie przed Chrystusem, za Maćka o nawrócenie, za Sarę o powrót do Boga i do domu rodzinnego, za Samantę o wiarę i dobrego męża, za Magdę o wiarę i dobrego męża, za Tomka o wiarę i wyprostowanie dróg życiowych, za Michała o wiarę
+ za mnie i za moją rodzinę, abyśmy nigdy nie zaparli się Chrystusa
+ dziękczynna: za FR i za dobrych ludzi, których dzięki niemu poznałem
+ o wznowienie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Fultona J. Sheena

"Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła." Lew Tołstoj

+++

* "Podstawą tronu Bożego są sprawiedliwość i prawo; przed Nim kroczą łaska i wierność." Księga Psalmów 89:15 / Biblia Tysiąclecia

+
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

10 x
Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

- O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
i poleconymi Tobie.

- O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

+
Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

- Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

- Ave Maria x 10
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen

- Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen

- "O Maria,
sine labe concepta,
ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

- Domine Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
salva nos ab igne inferiori,
perduc in caelum omnes animas,
praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

+ Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
* * * *
Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
na stronie ŻRFF
www.zrff.pl

Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 9.01.2017 r.

Śś. Juliana i Basilissy

_____________________________________
Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
- intencje,
- medytacje i rozważania,
- deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
___________________________________________

Przypomnijmy.
Każda doba ma 1440 minut.
Z tylu, w naszych intencjach ofiarujemy tylko 5 minut.
Tyle trwa odmówienie
1 x Ojcze Nasz...
10 x Zdrowaś...
1 x Chwała Ojcu...
podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
_____________________________________________

To są wszystkie obowiązki Rycerza ŻRFF.
Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami.

Zgłoszenia do udziału w ŻRFF przyjmujemy w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/925/

Aktualny skład Róż znajduje się na stronie ŻRFF:
http://zrff.pl/?aktualny-sklad-zywego-rozanca-forum-fron

Jest tam też miejsce przygotowane dla Ciebie.
__________________________________________________

Modlimy się w intencjach wymienionych w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/61250/

oraz w poniższych:
(intencje może wpisywać każdy, ze świadomością odpowiedzialności za słowo przed Bogiem)

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+ Za Niebieską i jej sprawy
+ O nawrócenie i o zdrowie dla Adama
+ W Panu Bogu wiadomej sprawie
+ W jeszcze jednej Panu Bogu wiadomej sprawie
+ Za Rebelyanta Tino
+ W intencji pewnego Rebelyanta
+ O znalezienie stałej pracy
+ Za Nrm
+ Za śp. Marka Kaczystę
+ Za Bartka
+ Za duszę śp. Mamy s. Frani i całą Rodzinę
+ Za Erkę
+ Za Rodzinę śp. Iacobusa
+ O zdrowie dla Soni Czechowicz
+ Za duszę śp. posła Artura Górskiego
+ Za Camino
+ Za Korniego
+ Za Ukrainę
+ O zdrowie dla Któż jak Bóg
+ Za PJJ
+ Za Piranhę
+ Za pewnego kapłana
+ Intencja od Piranhi: aby dobry Bóg pomógł wyprostować to, co słaby człowiek poplątał wiele lat temu.
+ O zdrowie dla Elżbiety
+ Za Identytarystę
+ Za duszę Asi i za jej rodzinę
+ Za Chłopskiego Rozuma
+ Za Ojczyznę
+ Za Luca
+ O zdrowie dla Franciszka Bielinskiego
+ Za Mari i jego śp. tatę
+ Za Bronisława Wildsteina
+ W intencji Emilii
+ Za duszę śp. Heleny
+ Za Olę i Przemka oraz ich śp. córeczkę Marysię
+ Za śp. Phantoma
+ Za mojego śp. wujka
+ Za mojego śp. Tatę

"Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła." Lew Tołstoj

+ w intencjach stałych
+ za ks. Marka, za ks. Cezarego, za ks. Piotra, za ks. Kamila, szczególnie by ks. Kamil nie zabraniał klękania do Komunii św.
+ za księdza Konrada
+ o powołania kapłańskie
+ za o. Marka i jego współbraci misjonarzy
+ za Grażynę i Artura
+ za Janusza o zdrowie duszy i ciała
+ za moje dzieci i wnuki, by Matka Boża ich strzegła
+ za Macieja o potrzebne łaski i siłę do dźwigania krzyża
+ za mnie
+ za Halinę o umocnienie w dźwiganiu krzyża...
+ za potrzebujących
+ za konających
+ za Mateusza
+ za Izabelę, o łaskę zdrowia dla niej
+ za ks. Roberta
+ za ks. Marka
+ o miłość dla kapłanów do Tradycji Kościoła
+ o łaskę wytrwania dla Danuty i nawrócenia jej dzieci
+ o nowe powołania kapłańskie w duchu Tradycji Kościoła św.
+ za duszę śp. Haliny
+ za duszę ks. Piotra

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!

+
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

10 x
Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

- O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
i poleconymi Tobie.

- O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

+
Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

- Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

- Ave Maria x 10
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen

- Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen

- "O Maria,
sine labe concepta,
ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

- Domine Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
salva nos ab igne inferiori,
perduc in caelum omnes animas,
praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

+ Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
* * * *
Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
na stronie ŻRFF
www.zrff.pl

Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 10.01.2017 r.

Św. Marcjana z Konstantynopola, św. Jana Dobrego

_____________________________________
Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
- intencje,
- medytacje i rozważania,
- deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
___________________________________________

Przypomnijmy.
Każda doba ma 1440 minut.
Z tylu, w naszych intencjach ofiarujemy tylko 5 minut.
Tyle trwa odmówienie
1 x Ojcze Nasz...
10 x Zdrowaś...
1 x Chwała Ojcu...
podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
_____________________________________________

To są wszystkie obowiązki Rycerza ŻRFF.
Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami.

Zgłoszenia do udziału w ŻRFF przyjmujemy w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/925/

Aktualny skład Róż znajduje się na stronie ŻRFF:
http://zrff.pl/?aktualny-sklad-zywego-rozanca-forum-fron

Jest tam też miejsce przygotowane dla Ciebie.
__________________________________________________

Modlimy się w intencjach wymienionych w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/61250/

oraz w poniższych:
(intencje może wpisywać każdy, ze świadomością odpowiedzialności za słowo przed Bogiem)

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+ Za Niebieską i jej sprawy
+ O nawrócenie i o zdrowie dla Adama
+ W Panu Bogu wiadomej sprawie
+ W jeszcze jednej Panu Bogu wiadomej sprawie
+ Za Rebelyanta Tino
+ W intencji pewnego Rebelyanta
+ O znalezienie stałej pracy
+ Za Nrm
+ Za śp. Marka Kaczystę
+ Za Bartka
+ Za duszę śp. Mamy s. Frani i całą Rodzinę
+ Za Erkę
+ Za Rodzinę śp. Iacobusa
+ O zdrowie dla Soni Czechowicz
+ Za duszę śp. posła Artura Górskiego
+ Za Camino
+ Za Korniego
+ Za Ukrainę
+ O zdrowie dla Któż jak Bóg
+ Za PJJ
+ Za Piranhę
+ Za pewnego kapłana
+ Intencja od Piranhi: aby dobry Bóg pomógł wyprostować to, co słaby człowiek poplątał wiele lat temu.
+ O zdrowie dla Elżbiety
+ Za Identytarystę
+ Za duszę Asi i za jej rodzinę
+ Za Chłopskiego Rozuma
+ Za Ojczyznę
+ Za Luca
+ O zdrowie dla Franciszka Bielinskiego
+ Za Mari i jego śp. tatę
+ Za Bronisława Wildsteina
+ W intencji Emilii
+ Za duszę śp. Heleny
+ Za Olę i Przemka oraz ich śp. córeczkę Marysię
+ Za śp. Phantoma
+ Za mojego śp. wujka
+ Za mojego śp. Tatę

"Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła." Lew Tołstoj

+ w intencjach stałych
+ za ks. Marka, za ks. Cezarego, za ks. Piotra, za ks. Kamila, szczególnie by ks. Kamil nie zabraniał klękania do Komunii św.
+ za księdza Konrada
+ o powołania kapłańskie
+ za o. Marka i jego współbraci misjonarzy
+ za Grażynę i Artura
+ za Janusza o zdrowie duszy i ciała
+ za moje dzieci i wnuki, by Matka Boża ich strzegła
+ za Macieja o potrzebne łaski i siłę do dźwigania krzyża
+ za mnie
+ za Halinę o umocnienie w dźwiganiu krzyża...
+ za potrzebujących
+ za konających
+ za Mateusza
+ za Izabelę, o łaskę zdrowia dla niej
+ za ks. Roberta
+ za ks. Marka
+ o miłość dla kapłanów do Tradycji Kościoła
+ o łaskę wytrwania dla Danuty i nawrócenia jej dzieci
+ o nowe powołania kapłańskie w duchu Tradycji Kościoła św.
+ za duszę śp. Haliny
+ za duszę ks. Piotra

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!

+
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

10 x
Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

- O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
i poleconymi Tobie.

- O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

+
Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

- Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

- Ave Maria x 10
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen

- Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen

- "O Maria,
sine labe concepta,
ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

- Domine Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
salva nos ab igne inferiori,
perduc in caelum omnes animas,
praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

+ Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
* * * *
Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
na stronie ŻRFF
www.zrff.pl

Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 11.01.2017 r.

Św. Hygina, Papieża i Męczennika (NFRRz)

_____________________________________
Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
- intencje,
- medytacje i rozważania,
- deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
___________________________________________

Przypomnijmy.
Każda doba ma 1440 minut.
Z tylu, w naszych intencjach ofiarujemy tylko 5 minut.
Tyle trwa odmówienie
1 x Ojcze Nasz...
10 x Zdrowaś...
1 x Chwała Ojcu...
podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
_____________________________________________

To są wszystkie obowiązki Rycerza ŻRFF.
Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami.

Zgłoszenia do udziału w ŻRFF przyjmujemy w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/925/

Aktualny skład Róż znajduje się na stronie ŻRFF:
http://zrff.pl/?aktualny-sklad-zywego-rozanca-forum-fron

Jest tam też miejsce przygotowane dla Ciebie.
__________________________________________________

Modlimy się w intencjach wymienionych w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/61250/

oraz w poniższych:
(intencje może wpisywać każdy, ze świadomością odpowiedzialności za słowo przed Bogiem)

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+ w intencjach stałych
+ za ks. Marka, za ks. Cezarego, za ks. Piotra, za ks. Kamila, szczególnie by ks. Kamil nie zabraniał klękania do Komunii św.
+ za księdza Konrada
+ o powołania kapłańskie
+ za o. Marka i jego współbraci misjonarzy
+ za Grażynę i Artura
+ za Janusza o zdrowie duszy i ciała
+ za moje dzieci i wnuki, by Matka Boża ich strzegła
+ za Macieja o potrzebne łaski i siłę do dźwigania krzyża
+ za mnie
+ za Halinę o umocnienie w dźwiganiu krzyża...
+ za potrzebujących
+ za konających
+ za Mateusza
+ za Izabelę, o łaskę zdrowia dla niej
+ za ks. Roberta
+ za ks. Marka
+ o miłość dla kapłanów do Tradycji Kościoła
+ o łaskę wytrwania dla Danuty i nawrócenia jej dzieci
+ o nowe powołania kapłańskie w duchu Tradycji Kościoła św.
+ za duszę śp. Haliny
+ za duszę ks. Piotra

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!

+ Za Niebieską i jej sprawy
+ O nawrócenie i o zdrowie dla Adama
+ W Panu Bogu wiadomej sprawie
+ W jeszcze jednej Panu Bogu wiadomej sprawie
+ Za Rebelyanta Tino
+ W intencji pewnego Rebelyanta
+ O znalezienie stałej pracy
+ Za Nrm
+ Za śp. Marka Kaczystę
+ Za Bartka
+ Za duszę śp. Mamy s. Frani i całą Rodzinę
+ Za Erkę
+ Za Rodzinę śp. Iacobusa
+ O zdrowie dla Soni Czechowicz
+ Za duszę śp. posła Artura Górskiego
+ Za Camino
+ Za Korniego
+ Za Ukrainę
+ O zdrowie dla Któż jak Bóg
+ Za PJJ
+ Za Piranhę
+ Za pewnego kapłana
+ Intencja od Piranhi: aby dobry Bóg pomógł wyprostować to, co słaby człowiek poplątał wiele lat temu.
+ O zdrowie dla Elżbiety
+ Za Identytarystę
+ Za duszę Asi i za jej rodzinę
+ Za Chłopskiego Rozuma
+ Za Ojczyznę
+ Za Luca
+ O zdrowie dla Franciszka Bielinskiego
+ Za Mari i jego śp. tatę
+ Za Bronisława Wildsteina
+ W intencji Emilii
+ Za duszę śp. Heleny
+ Za Olę i Przemka oraz ich śp. córeczkę Marysię
+ Za śp. Phantoma
+ Za mojego śp. wujka
+ Za mojego śp. Tatę

"Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła." Lew Tołstoj

+
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

10 x
Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

- O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
i poleconymi Tobie.

- O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

+
Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

- Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

- Ave Maria x 10
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen

- Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen

- "O Maria,
sine labe concepta,
ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

- Domine Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
salva nos ab igne inferiori,
perduc in caelum omnes animas,
praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

+ Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
* * * *
Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
na stronie ŻRFF
www.zrff.pl

Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 12.01.2017 r.

42 Męczenników z Efezu,
Św. Arkadiusz z Mauretanii

_____________________________________
Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
- intencje,
- medytacje i rozważania,
- deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
___________________________________________

Przypomnijmy.
Każda doba ma 1440 minut.
Z tylu, w naszych intencjach ofiarujemy tylko 5 minut.
Tyle trwa odmówienie
1 x Ojcze Nasz...
10 x Zdrowaś...
1 x Chwała Ojcu...
podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
_____________________________________________

To są wszystkie obowiązki Rycerza ŻRFF.
Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami.

Zgłoszenia do udziału w ŻRFF przyjmujemy w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/925/

Aktualny skład Róż znajduje się na stronie ŻRFF:
http://zrff.pl/?aktualny-sklad-zywego-rozanca-forum-fron

Jest tam też miejsce przygotowane dla Ciebie.
__________________________________________________

Modlimy się w intencjach wymienionych w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/61250/

oraz w poniższych:
(intencje może wpisywać każdy, ze świadomością odpowiedzialności za słowo przed Bogiem)

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+ Za Niebieską i jej sprawy
+ O nawrócenie i o zdrowie dla Adama
+ W Panu Bogu wiadomej sprawie
+ W jeszcze jednej Panu Bogu wiadomej sprawie
+ Za Rebelyanta Tino
+ W intencji pewnego Rebelyanta
+ O znalezienie stałej pracy
+ Za Nrm
+ Za śp. Marka Kaczystę
+ Za Bartka
+ Za duszę śp. Mamy s. Frani i całą Rodzinę
+ Za Erkę
+ Za Rodzinę śp. Iacobusa
+ O zdrowie dla Soni Czechowicz
+ Za duszę śp. posła Artura Górskiego
+ Za Camino
+ Za Korniego
+ Za Ukrainę
+ O zdrowie dla Któż jak Bóg
+ Za PJJ
+ Za Piranhę
+ Za pewnego kapłana
+ Intencja od Piranhi: aby dobry Bóg pomógł wyprostować to, co słaby człowiek poplątał wiele lat temu.
+ O zdrowie dla Elżbiety
+ Za Identytarystę
+ Za duszę Asi i za jej rodzinę
+ Za Chłopskiego Rozuma
+ Za Ojczyznę
+ Za Luca
+ O zdrowie dla Franciszka Bielinskiego
+ Za Mari i jego śp. tatę
+ Za Bronisława Wildsteina
+ W intencji Emilii
+ Za duszę śp. Heleny
+ Za Olę i Przemka oraz ich śp. córeczkę Marysię
+ Za śp. Phantoma
+ Za mojego śp. wujka
+ Za mojego śp. Tatę

"Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła." Lew Tołstoj

+ w intencjach stałych
+ za ks. Marka, za ks. Cezarego, za ks. Piotra, za ks. Kamila, szczególnie by ks. Kamil nie zabraniał klękania do Komunii św.
+ za księdza Konrada
+ o powołania kapłańskie
+ za o. Marka i jego współbraci misjonarzy
+ za Grażynę i Artura
+ za Janusza o zdrowie duszy i ciała
+ za moje dzieci i wnuki, by Matka Boża ich strzegła
+ za Macieja o potrzebne łaski i siłę do dźwigania krzyża
+ za mnie
+ za Halinę o umocnienie w dźwiganiu krzyża...
+ za potrzebujących
+ za konających
+ za Mateusza
+ za Izabelę, o łaskę zdrowia dla niej
+ za ks. Roberta
+ za ks. Marka
+ o miłość dla kapłanów do Tradycji Kościoła
+ o łaskę wytrwania dla Danuty i nawrócenia jej dzieci
+ o nowe powołania kapłańskie w duchu Tradycji Kościoła św.
+ za duszę śp. Haliny
+ za duszę ks. Piotra

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!

+
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

10 x
Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

- O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
i poleconymi Tobie.

- O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

+
Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

- Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

- Ave Maria x 10
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen

- Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen

- "O Maria,
sine labe concepta,
ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

- Domine Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
salva nos ab igne inferiori,
perduc in caelum omnes animas,
praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

+ Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
* * * *
Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
na stronie ŻRFF
www.zrff.pl

+W intencji dziękczynnej za doznane łaski
+W intencji prośby o łaskę przyjaźni z D. o ile taka jest Wola Boża

Świat jest mostem; przejdź po nim ale nie buduj na nim.

Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 13.01.2017 r.

Wspomnienie Chrztu Pańskiego (NFRRz)
Św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła (ZFRRz)

_____________________________________
Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
- intencje,
- medytacje i rozważania,
- deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
___________________________________________

Przypomnijmy.
Każda doba ma 1440 minut.
Z tylu, w naszych intencjach ofiarujemy tylko 5 minut.
Tyle trwa odmówienie
1 x Ojcze Nasz...
10 x Zdrowaś...
1 x Chwała Ojcu...
podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
_____________________________________________

To są wszystkie obowiązki Rycerza ŻRFF.
Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami.

Zgłoszenia do udziału w ŻRFF przyjmujemy w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/925/

Aktualny skład Róż znajduje się na stronie ŻRFF:
http://zrff.pl/?aktualny-sklad-zywego-rozanca-forum-fron

Jest tam też miejsce przygotowane dla Ciebie.
__________________________________________________

Modlimy się w intencjach wymienionych w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/61250/

oraz w poniższych:
(intencje może wpisywać każdy, ze świadomością odpowiedzialności za słowo przed Bogiem)

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+ Za Niebieską i jej sprawy
+ O nawrócenie i o zdrowie dla Adama
+ W Panu Bogu wiadomej sprawie
+ W jeszcze jednej Panu Bogu wiadomej sprawie
+ Za Rebelyanta Tino
+ W intencji pewnego Rebelyanta
+ O znalezienie stałej pracy
+ Za Nrm
+ Za śp. Marka Kaczystę
+ Za Bartka
+ Za duszę śp. Mamy s. Frani i całą Rodzinę
+ Za Erkę
+ Za Rodzinę śp. Iacobusa
+ O zdrowie dla Soni Czechowicz
+ Za duszę śp. posła Artura Górskiego
+ Za Camino
+ Za Korniego
+ Za Ukrainę
+ O zdrowie dla Któż jak Bóg
+ Za PJJ
+ Za Piranhę
+ Za pewnego kapłana
+ Intencja od Piranhi: aby dobry Bóg pomógł wyprostować to, co słaby człowiek poplątał wiele lat temu.
+ O zdrowie dla Elżbiety
+ Za Identytarystę
+ Za duszę Asi i za jej rodzinę
+ Za Chłopskiego Rozuma
+ Za Ojczyznę
+ Za Luca
+ O zdrowie dla Franciszka Bielinskiego
+ Za Mari i jego śp. tatę
+ Za Bronisława Wildsteina
+ W intencji Emilii
+ Za duszę śp. Heleny
+ Za Olę i Przemka oraz ich śp. córeczkę Marysię
+ Za śp. Phantoma
+ Za mojego śp. wujka
+ Za mojego śp. Tatę

"Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła." Lew Tołstoj

+ w intencjach stałych
+ za ks. Marka, za ks. Cezarego, za ks. Piotra, za ks. Kamila, szczególnie by ks. Kamil nie zabraniał klękania do Komunii św.
+ za księdza Konrada
+ o powołania kapłańskie
+ za o. Marka i jego współbraci misjonarzy
+ za Grażynę i Artura
+ za Janusza o zdrowie duszy i ciała
+ za moje dzieci i wnuki, by Matka Boża ich strzegła
+ za Macieja o potrzebne łaski i siłę do dźwigania krzyża
+ za mnie
+ za Halinę o umocnienie w dźwiganiu krzyża...
+ za potrzebujących
+ za konających
+ za Mateusza
+ za Izabelę, o łaskę zdrowia dla niej
+ za ks. Roberta
+ za ks. Marka
+ o miłość dla kapłanów do Tradycji Kościoła
+ o łaskę wytrwania dla Danuty i nawrócenia jej dzieci
+ o nowe powołania kapłańskie w duchu Tradycji Kościoła św.
+ za duszę śp. Haliny
+ za duszę ks. Piotra

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!

+
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

10 x
Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

- O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
i poleconymi Tobie.

- O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

+
Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

- Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

- Ave Maria x 10
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen

- Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen

- "O Maria,
sine labe concepta,
ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

- Domine Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
salva nos ab igne inferiori,
perduc in caelum omnes animas,
praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

+ Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
* * * *
Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
na stronie ŻRFF
www.zrff.pl

Szczęść Boże nam wszystkim w dniu 14.01.2017 r.

Św. Hilarego, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła, Św. Feliksa, Kapłana i Męczennika (NFRRz)

_____________________________________
Proszę wpisywać na dzień dzisiejszy:
- intencje,
- medytacje i rozważania,
- deklaracje dodatkowych modlitw w przedstawionych intencjach.
___________________________________________

Przypomnijmy.
Każda doba ma 1440 minut.
Z tylu, w naszych intencjach ofiarujemy tylko 5 minut.
Tyle trwa odmówienie
1 x Ojcze Nasz...
10 x Zdrowaś...
1 x Chwała Ojcu...
podczas codziennego rozważania jednej Tajemnicy Różańcowej.
_____________________________________________

To są wszystkie obowiązki Rycerza ŻRFF.
Zapraszamy do deklaracji wspólnej modlitwy z nami.

Zgłoszenia do udziału w ŻRFF przyjmujemy w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/925/

Aktualny skład Róż znajduje się na stronie ŻRFF:
http://zrff.pl/?aktualny-sklad-zywego-rozanca-forum-fron

Jest tam też miejsce przygotowane dla Ciebie.
__________________________________________________

Modlimy się w intencjach wymienionych w wątku:
http://rebelya.pl/forum/watek/61250/

oraz w poniższych:
(intencje może wpisywać każdy, ze świadomością odpowiedzialności za słowo przed Bogiem)

¡Madre mía del Pilar, antes morir que pecar!

+ w intencjach stałych
+ za ks. Marka, za ks. Cezarego, za ks. Piotra, za ks. Kamila, szczególnie by ks. Kamil nie zabraniał klękania do Komunii św.
+ za księdza Konrada
+ o powołania kapłańskie
+ za o. Marka i jego współbraci misjonarzy
+ za Grażynę i Artura
+ za Janusza o zdrowie duszy i ciała
+ za moje dzieci i wnuki, by Matka Boża ich strzegła
+ za Macieja o potrzebne łaski i siłę do dźwigania krzyża
+ za mnie
+ za Halinę o umocnienie w dźwiganiu krzyża...
+ za potrzebujących
+ za konających
+ za Mateusza
+ za Izabelę, o łaskę zdrowia dla niej
+ za ks. Roberta
+ za ks. Marka
+ o miłość dla kapłanów do Tradycji Kościoła
+ o łaskę wytrwania dla Danuty i nawrócenia jej dzieci
+ o nowe powołania kapłańskie w duchu Tradycji Kościoła św.
+ za duszę śp. Haliny
+ za duszę ks. Piotra

Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat!

+ Za Niebieską i jej sprawy
+ O nawrócenie i o zdrowie dla Adama
+ W Panu Bogu wiadomej sprawie
+ W jeszcze jednej Panu Bogu wiadomej sprawie
+ Za Rebelyanta Tino
+ W intencji pewnego Rebelyanta
+ O znalezienie stałej pracy
+ Za Nrm
+ Za śp. Marka Kaczystę
+ Za Bartka
+ Za duszę śp. Mamy s. Frani i całą Rodzinę
+ Za Erkę
+ Za Rodzinę śp. Iacobusa
+ O zdrowie dla Soni Czechowicz
+ Za duszę śp. posła Artura Górskiego
+ Za Camino
+ Za Korniego
+ Za Ukrainę
+ O zdrowie dla Któż jak Bóg
+ Za PJJ
+ Za Piranhę
+ Za pewnego kapłana
+ Intencja od Piranhi: aby dobry Bóg pomógł wyprostować to, co słaby człowiek poplątał wiele lat temu.
+ O zdrowie dla Elżbiety
+ Za Identytarystę
+ Za duszę Asi i za jej rodzinę
+ Za Chłopskiego Rozuma
+ Za Ojczyznę
+ Za Luca
+ O zdrowie dla Franciszka Bielinskiego
+ Za Mari i jego śp. tatę
+ Za Bronisława Wildsteina
+ W intencji Emilii
+ Za duszę śp. Heleny
+ Za Olę i Przemka oraz ich śp. córeczkę Marysię
+ Za śp. Phantoma
+ Za mojego śp. wujka
+ Za mojego śp. Tatę

"Odpowiadaj dobrem na zło, a zniszczysz w podłym człowieku zadowolenie ze zła." Lew Tołstoj

+
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego.
Amen.

10 x
Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,
teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

- O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego
i poleconymi Tobie.

- O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i dopomóż szczególnie tym,
które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

+
Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

- Pater Noster
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur Nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

- Ave Maria x 10
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen

- Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen

- "O Maria,
sine labe concepta,
ora pro nobis, qui ad Te recurrimus et pro omnibus qui ad Te non recurrunt
et praesertim pro inimicis Sanctae Ecclesiae et commendatis Tibi".

- Domine Iesu,
dimitte nobis debita nostra,
salva nos ab igne inferiori,
perduc in caelum omnes animas,
praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

+ Signum Crucis - In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
* * * *
Prawie wszystkie Pomoce w modlitwie i Rozważania Tajemnic różańcowych,
a także niemal wszystkie informacje dotyczące ŻRFF:
na stronie ŻRFF
www.zrff.pl

Copyright © 2011 Rebelya.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.