Mały naród Czarnogórców, złożony z licznych wojowniczych klanów kierowanych przez elekcyjnych kniaziów, doświadczył burzliwej historii typowej dla południowych Słowian. Stale zagrożony przez wpływowych sąsiadów na czele z Wenecją, ottomańską Turcją i Austrią, zdołał jednak zachować względną niezależność, a w ramach Imperium Tureckiego – unikatową autonomię. Czarnogórą od końca XVII w. rządzili serbscy biskupi-książęta (władycy) z dynastii Petrowiciów-Niegoszów (Petrović-Njegoš). Pod rządami tych władców w XIX wieku Czarnogórcy zaczęli odnosić kolejne sukcesy militarne nad Turkami, dzięki czemu powiększyli terytorium kraju, w końcu uzyskali uznaną przez społeczność międzynarodową niepodległość (1878). Ostatni władca z dynastii Petrowiciów-Niegoszów, Mikołaj I, objął tron po zamordowanym stryju, Danielu I. Panował w latach 1860-1910 początkowo jako książę, a później jako pierwszy i — jak się miało wkrótce okazać — ostatni król. Za jego rządów Czarnogóra odniosła spektakularne zwycięstwa nad Turcją, odzyskała wiele terytoriów i uzyskała pełną niepodległość. Był człowiekiem posiadającym wiele talentów i… dzieci (dwanaścioro). Odnosił sukcesy na polu literackim i militarnym. W 1905 r. doszło do przyjęcia pierwszej konstytucji, a w 1910 r. Czarnogóra stała się królestwem. W czasie I wojny światowej stanęła po stronie Ententy. Po wojnie, w 1918 r., tzw. Zgromadzenie Podgoricy podjęło decyzję o przyłączeniu Czarnogóry do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców (od 1929 r. Królestwo Jugosławii) pod berłem serbskiej dynastii Karadżordżewiczów. Po pozbawieniu tronu Mikołaj I wyjechał do Francji, gdzie zmarł po trzech latach (1921). Pięć z jego dziewięciu córek wyszło za mąż za członków rodzin panujących, pretendentów do tronu lub królów (króla Serbii, króla Włoch, pretendenta do tronu Bułgarii i członków rodziny Romanowów).

całość: http://www.legitymizm.org/republika-czarnogory

Ciekawe

10 przykazań czarnogórskich:

1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje, żeby odpocząć

2. Kochaj łóżko swoje jak siebie samego

3. Odpoczywaj za dnia, abyś nocą mógł się wyspać

4. Nie pracuj – praca zabija

5. Jeśli zobaczysz odpoczywającą osobę – pomóż jej

6. Pracuj tak mało jak możesz, a to co się da, przerzuć na innych

7. W cieniu jest zbawienie – od odpoczynku nikt jeszcze nie umarł

8. Praca powoduje choroby – nie umieraj zbyt młodo

9. Jeśli zachce ci popracować, usiądź, przeczekaj- zobaczysz, przejdzie Ci

10. Kiedy zobaczysz osoby, które jedzą i piją – przyłącz się do nich, lecz jeśli zauważysz osoby, które pracują - odejdź, by nie przeszkadzać!

I find your lack of faith disturbing

Napisał/a: Filioquist 10 przykazań czarnogórskich: [...]

Ogarnięty lud :)

Zachowaj Porządek, a Porządek zachowa Ciebie

Panie oficerze, zgwałcił mnie Czarnogórzec!
A co pani taka pewna, że np. nie Serb?
Wszystko musiałam robić sama...

I find your lack of faith disturbing

Napisał/a: Filioquist 4. Nie pracuj – praca zabija

"Lepiej umrzeć niż pracować" – kto to napisał?

Copyright © 2011 Rebelya.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.