17.12.2012

PKB Polski w przeliczeniu na głowę mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej to 64 proc. unijnej średniej. W porównaniu do 2011 roku Polska spadła o jedną pozycję w rankingu zamożności krajów Unii Europejskiej. więcej

16.12.2012

Portal vkontakte.ru to jeden z przykładów na odmienność rosyjskiego internetu. Najpopularniejszy wśród rosyjskojęzycznych internautów portal społecznościowy oskarżany jest o to, że powstał na podstawie ukradzionego kodu Facebooka, a przede wszystkim o nagminne łamanie praw autorskich. więcej

Śledztwo dotyczące afery związanej ze spółką Amber Gold oraz liniami lotniczymi OLT stoi w miejscu. Nie został np. przesłuchany syn premiera Michał Tusk. Nie zakończyło się również postępowanie w Krajowej Radzie Sądownictwa wobec sędziego Ryszarda Milewskiego. więcej

14.12.2012

Komisja Europejska ostatecznie zgodziła się zatwierdzić projekt nowej słowackiej monety 2 euro, na którym widnieć będą wizerunki świętych Cyryla i Metodego z aureolami nad głowami i krzyżami na jednym z ornatów. więcej

14.12.2012

To, że z humanizmu ciężko wyżyć, zwłaszcza w Polsce, to sprawa oczywista. Jednakże humaniści potrafią przecież być wspaniałymi zarządcami projektów, twórcami abstrakcyjnych koncepcji i efektywnych systemów. Nasz wpływ powinien też rozlać się na biznes i gospodarkę. A zatem - Prawacy - bogaćcie się! - pisze Wojciech Jakóbik*. więcej

USA, Kanada i Wielka Brytania odmówiły podpisania przegłosowanego podczas międzynarodowej konferencji w Dubaju projektu traktatu wprowadzającego nowy ład w światowym internecie. Poszło przede wszystkim o zapisy podporządkowujące ONZ system adresowy i niejasne zapisy, które według Amerykanów, Kanadyjczyków, Brytyjczyków i krajów UE mogą służyć do ograniczania wolności internautów i dostawców treści internetowych. więcej

Magazyn "wSieci", do tej pory dwutygodnik, w którym publikowali znani publicystyści i dziennikarze konserwatywni już wkrótce będzie tygodnikiem i zwiększa nakład do 250 tysięcy egzemplarzy. więcej

13.12.2012

Rządy Woracha w GKS Katowice zakończyły się katastrofą finansową, sportową i wprowadzeniem na Bukową kuratora. W sądzie toczy się sprawa karna przeciwko niemu o działanie na szkodę spółki Kopes Leasing Service. Według GW leczył się psychiatrycznie. A mimo to w 2011 roku bez konkursu został prezesem Kolei Śląskich - pisze Tomasz Szymborski. więcej

Mimo wzrostu środków na szkolnictwo wyższe i badania naukowe oraz pojedynczych spektakularnych dokonań polskich badaczy i wynalazców, statystyki są nieubłagane: polska nauka jest na europejskim dnie. więcej

12.12.2012

Już w najbliższych dniach Skarb Państwa spłaci przeterminowane długi LOT (400 mln złotych). Potem zamierza przeznaczyć jeszcze 600 mln złotych na restrukturyzację i poprawę finansów spółki - poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa. Ale LOT, według nieoficjalnych informacji, oszacował na swoje potrzeby 1,5 mld złotych. więcej