Parlament Europejski przyjął raport w sprawie środowiskowych aspektów wydobycia gazu łupkowego, bez poprawek Zielonych i Liberałów dotyczących moratorium na stosowanie tej technologii w UE. więcej

Amerykanie nie są już wyłącznym decydentem i suwerenem. Z trudem oswajają się z tą sytuacją. Rozgrywki międzynarodowe w najbliższych latach będą dużo gwałtowniejsze i wymagać będą nowego podejścia, także jeśli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie - pisze dr Konrad Hennig*. więcej

Znudziła Cię obowiązująca wśród licznych środowisk prawicowych adoracja "niezgłębionego geniuszu" Friedricha von Hayeka i Miltona Friedmana, przeplatana płomiennymi wezwaniami do zwalczania widzialnych i ukrytych zwolenników "socjalu"? więcej

Prezydent RP w Święto Niepodległości składał kwiaty pod pomnikiem Romana Dmowskiego (jako pierwszy prezydent Polski, co warto podkreślić, w towarzystwie byłych prominentnych działaczy obozu narodowego Michała Kamińskiego i Romana Giertycha) a już dzień później na swoje salony zaprosił inwestora i filantropa George Sorosa, którego ideały są, delikatnie mówiąc, dalekie od myśli narodowej. więcej

08.11.2012

Wbrew temu, co usiłują nam wmówić liberałowie i część konserwatystów, jedną z racji istnienia nowoczesnego państwa narodowego jest prowadzenie polityki społecznej i demograficznej. Bez niej trudno sobie wyobrazić biologiczną odtwarzalność pokoleń i rozwój gospodarczy - pisze Łukasz Kobeszko. więcej

08.11.2012

Komisja Europejska przyznała, że Słowenia może być kolejnym państwem Unii Europejskiej i strefy euro, który wystąpi do UE o tzw. bailout na ratowanie swojego systemu finansowego. więcej

Chaos, bełkot, efekciarstwo, intelektualna pustka, tanie moralizatorstwo. Panowie Rojek i Kędzierski czują się w powinności stworzyć "nową, chrześcijańską ekonomię", ale dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Czekam na materializację i systematyzację ich "ekonomii trynitarnej" zanim trafi ona na cmentarz prawicowych koncepcji ekonomicznych - pisze Kamil Kisiel z portalu prokapitalizm.pl. więcej

Aby znaleźć receptę na kryzys, musimy ponownie zadać sobie pytanie, jaki jest cel ekonomii. Otóż celem ekonomii jest człowiek, a zrozumienie ekonomii wymaga zrozumienia człowieka. Dalsza bezkrytyczna promocja wolnego rynku, globalizacja, liberalizacja i delokacja mają prowadzić do redukcji kosztów pracy/kapitału ludzkiego czyli de facto do redukcji człowieka - pisze Marcin Kędzierski. więcej

18.10.2012

II expose Tuska - energetyka i modernizacja armii na plus, transport pod znakiem zapytania, badania naukowe na minus, wizji brak - pisze Marcin Kędzierski, ekonomista i prezes Klubu Jagiellońskiego. więcej

Biznes to głównie relacje między ludźmi. Sama Ewangelia przypomina wielokrotnie o handlu, pomnażaniu talentów, władzy, bogactwie, ubóstwie. I, co najważniejsze, opisuje przy tym ludzką naturę - pisze Łukasz Zając, socjolog, współtwórca Towarzystwa Biznesowego. więcej