Europejska Karta Samorządu Terytorialnego
Europejska Karta Samorządu Lokalnego jest dokumentem Rady Europy, regulującym status samorządów lokalnych w relacji do władz danego państwa, a także w...
kto lubi policję
Policja należy do grupy instytucji publicznych, których wizerunek kształtuje poziom zaufania wśród społeczeństwa, i odwrotnie – zaufanie do policji wpływa na...
problemy służby zdrowia w polsce
• Stan polskiej opieki zdrowotnej na tle Europy prezentuje się fatalnie. System ochrony zdrowia został stworzony dla...
CBA 2020
Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej "CBA" to „służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w...
religia w szkole
Problem bytności religii w szkole jest jednym z wielu światopoglądowych problemów rozpalających co jakiś czas polską scenę polityczną. Jedni uważają, że...