Beatyfikacja ks. Władysława Bukowińskiego, "Apostoła Kazachstanu"

11.09.2016

Podczas Mszy św. beatyfikacyjnej w katedrze Matki Bożej Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów w Kargandzie legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato, ogłosił nowym błogosławionym Kościoła ks. Władysława Bukowińskiego (1904-1974).

Był kapłanem archidiecezji krakowskiej. W latach 1931-1936 wikariusz i katecheta w Rabce i w Suchej Beskidzkiej. W sierpniu 1936 wyjechał do Łucka na Wołyniu.

W latach 1936-1939 był wykładowcą katechetyki i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Łucku. Od 1938 roku był też generalnym sekretarzem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, dyrektorem Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej i zastępcą redaktora „Życia Katolickiego”

Po wybuchu II wojny światowej, sowieckiej inwazji na Polskę i wkroczeniu Armii Czerwonej na Wołyń, mianowany proboszczem katedry w Łucku. 22 sierpnia1940 roku został po raz pierwszy aresztowany przez NKWD i skazany na osiem lat łagrów.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej NKWD rozpoczęło likwidowanie więzienia w Łucku i masowe rozstrzeliwanie więźniów. Miał być 23 czerwca 1941 roku rozstrzelany przez NKWD, ale kula go nie dosięgła – cudem uniknął śmierci.

Gdy wkroczyli Niemcy, wrócił do obowiązków proboszcza katedralnego. Okres okupacji niemieckiej to na Wołyniu czas masowej zagłady Żydów, napadów nacjonalistów ukraińskich na osiedla polskie i odwetów, walk ośrodków samoobrony polskiej, walk partyzantów 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej z Niemcami i w styczniu-lutym 1944 powrotu Armii Czerwonej i władzy sowieckiej – czas tzw. „drugich sowietów”. Oprócz wykonywania obowiązków proboszcza Bukowiński katechizował w tym czasie dzieci, prowadził stałą opiekę nad rodzinami więźniów, ratował dzieci żydowskie i ukrywał je w rodzinach katolickich, opiekował się masowo przybywającymi do Łucka ofiarami z ukraińskich czystek etnicznych, dożywiał jeńców sowieckich masowo umierających z głodu w więzieniu.

Drugi raz został aresztowany w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 roku razem z biskupem łuckim Adolfem Piotrem Szelążkiem i innymi kapłanami pracującymi w Łucku (cała kapituła biskupstwa łuckiego). W 1946 roku skazany na dziesięć lat łagru. Wyrok odbywał najpierw w obozie Bakał w obwodzie czelabińskim, później w obozie przy kopalni miedzi w Dżezkazganie. W okresie uwięzienia nie zaniechał działalności duszpasterskiej: udzielał sakramentów, odwiedzał chorych w łagrze, prowadził rekolekcje w kopalniach Karagandy.

Po odbyciu kary dziewięciu lat, siedmiu miesięcy i sześciu dni uwięzienia, w 1955 zwolniony z obozu z administracyjnym zesłaniem na trzy lata do Karagandy, z obowiązkiem comiesięcznego meldowania się i nakazem pracy we wskazanych zakładach (wyrok dziesięcioletni skrócono o 5 miesięcy za „dobre sprawowanie”).

W czerwcu 1955, w ramach akcji repatriacyjnej mógł powrócić do Polski, ale uznał że jego miejsce jest wśród wiernych w Kazachstanie. Przyjął obywatelstwo sowieckie. Dwa lata później znowu go uwięziono, tym razem na trzy lata. Przebywał w obozie pracy w Czumie w obwodzie irkuckim i obozie dla „religiozników” w Sosnówce. Po odbyciu kary, w grudniu 1961 wrócił do Karagandy. Kontynuował wyprawy misyjne oraz nielegalną pracę duszpasterską, oficjalnie pracując jako nocny stróż. Łącznie przez dwadzieścia lat pracował w Kazachstanie, sprawując jednocześnie opiekę duszpasterską nad wiernymi różnych narodowości, wyjeżdżając do odległych miast, wsi i posiółków całej sowieckiej Azji Środkowej z posługą kapłańską.

W latach 1963–1973 trzykrotnie odwiedził Polskę, spotykając się z ówczesnym metropolitą krakowskim, kardynałem Karolem Wojtyłą. Podczas pobytu w Krakowie był obiektem inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa. Sporządzoną charakterystykę przekazano do Departamentu I MSW.

Zmarł w Karagandzie i tam też jest pochowany. Autor opublikowanych pośmiertnie wspomnień z lat katorgi i zesłania.

19 czerwca 2006 w kaplicy metropolitów krakowskich, odbyło się uroczyste rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego. Postulatorem procesu był ks. dr Jan Nowak. 8 marca 2008 w Krakowie został zamknięty etap diecezjalny procesu, a akta wysłane do Rzymu

W uroczystości beatyfikacyjnej wzięło udział ponad tysiąc pielgrzymów m. in. z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Litwy. Wśród ok. 15 biskupów są hierarchowie z Polski: bp Jan Wątroba z Rzeszowa, bp Jan Szkodoń z Krakowa, bp Jerzy Mazur z Ełku i bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla.

Oprac. Mad, gosc.pl, kresy24.pl

Przeczytaj także
Łukasz Kobeszko: Niejednoznaczny Zbigniew Brzeziński

Brzeziński nie był ani szczególnym apostołem globalizacji, wartości atlantyckich, ani też amerykańskiej hegemonii. Nie stanowił przykładu nawiedzonego ideologa piszącego zza biurka manifesty o naprawie świata. Widział, że polityka międzynarodowa to rywalizacja, w której warto być elastycznym, działać wielotorowo i grać na kilku fortepianach. W tej optyce rozumiał, że Waszyngtonowi zwyczajnie ...

Lacrimosa. Gothic metal i Kościół Nowoapostolski

"Weź niebieską pigułkę, a historia się skończy, obudzisz się we własnym łóżku i uwierzysz we wszystko, w co zechcesz. Weź czerwoną pigułkę, a zostaniesz w krainie czarów i pokażę ci, dokąd prowadzi królicza nora" (Morfeusz, "Matrix", Wikicytaty)

Nieoficjalnie: Watykańska komisja stwierdziła prawdziwość pierwszych objawień w Medjugorje

Znany włoski dziennikarz zajmujący się Kościołem Andrea Tornielli opublikował w gazecie "La Stampa" tekst, w którym twierdzi, że pracująca od 2010 roku watykańska komisja powołana do zbadania fenomenu Medjugorje stwierdziła autentyczność pierwszych objawień w Bośni i Hercegowinie (wówczas Jugosławia), w 1981 roku. Natomiast późniejsze, trwające rzekomo do dziś, objawienia uznała ...

"Objawienia maryjne są znakiem czasu". Rozmowa z o. prof. Grzegorzem Bartosikiem

- Nasz świat odszedł od Boga tak daleko, począwszy od rewolucji francuskiej poprzez rozprzestrzenianie się ateizmu i materializmu, że Chrystus posyła nam swoją Matkę po to, abyśmy do Niego powrócili. To jest moim zdaniem powód, dla którego te objawienia są częstsze i obejmujące swoim przesłaniem cały świat - mówi teolog ...

Copyright © 2011 Rebelya.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.