Beatyfikacja ks. Władysława Bukowińskiego, "Apostoła Kazachstanu"

11.09.2016

Podczas Mszy św. beatyfikacyjnej w katedrze Matki Bożej Fatimskiej Matki Wszystkich Narodów w Kargandzie legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kard. Angelo Amato, ogłosił nowym błogosławionym Kościoła ks. Władysława Bukowińskiego (1904-1974).

Był kapłanem archidiecezji krakowskiej. W latach 1931-1936 wikariusz i katecheta w Rabce i w Suchej Beskidzkiej. W sierpniu 1936 wyjechał do Łucka na Wołyniu.

W latach 1936-1939 był wykładowcą katechetyki i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Łucku. Od 1938 roku był też generalnym sekretarzem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, dyrektorem Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej i zastępcą redaktora „Życia Katolickiego”

Po wybuchu II wojny światowej, sowieckiej inwazji na Polskę i wkroczeniu Armii Czerwonej na Wołyń, mianowany proboszczem katedry w Łucku. 22 sierpnia1940 roku został po raz pierwszy aresztowany przez NKWD i skazany na osiem lat łagrów.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej NKWD rozpoczęło likwidowanie więzienia w Łucku i masowe rozstrzeliwanie więźniów. Miał być 23 czerwca 1941 roku rozstrzelany przez NKWD, ale kula go nie dosięgła – cudem uniknął śmierci.

Gdy wkroczyli Niemcy, wrócił do obowiązków proboszcza katedralnego. Okres okupacji niemieckiej to na Wołyniu czas masowej zagłady Żydów, napadów nacjonalistów ukraińskich na osiedla polskie i odwetów, walk ośrodków samoobrony polskiej, walk partyzantów 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej z Niemcami i w styczniu-lutym 1944 powrotu Armii Czerwonej i władzy sowieckiej – czas tzw. „drugich sowietów”. Oprócz wykonywania obowiązków proboszcza Bukowiński katechizował w tym czasie dzieci, prowadził stałą opiekę nad rodzinami więźniów, ratował dzieci żydowskie i ukrywał je w rodzinach katolickich, opiekował się masowo przybywającymi do Łucka ofiarami z ukraińskich czystek etnicznych, dożywiał jeńców sowieckich masowo umierających z głodu w więzieniu.

Drugi raz został aresztowany w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 roku razem z biskupem łuckim Adolfem Piotrem Szelążkiem i innymi kapłanami pracującymi w Łucku (cała kapituła biskupstwa łuckiego). W 1946 roku skazany na dziesięć lat łagru. Wyrok odbywał najpierw w obozie Bakał w obwodzie czelabińskim, później w obozie przy kopalni miedzi w Dżezkazganie. W okresie uwięzienia nie zaniechał działalności duszpasterskiej: udzielał sakramentów, odwiedzał chorych w łagrze, prowadził rekolekcje w kopalniach Karagandy.

Po odbyciu kary dziewięciu lat, siedmiu miesięcy i sześciu dni uwięzienia, w 1955 zwolniony z obozu z administracyjnym zesłaniem na trzy lata do Karagandy, z obowiązkiem comiesięcznego meldowania się i nakazem pracy we wskazanych zakładach (wyrok dziesięcioletni skrócono o 5 miesięcy za „dobre sprawowanie”).

W czerwcu 1955, w ramach akcji repatriacyjnej mógł powrócić do Polski, ale uznał że jego miejsce jest wśród wiernych w Kazachstanie. Przyjął obywatelstwo sowieckie. Dwa lata później znowu go uwięziono, tym razem na trzy lata. Przebywał w obozie pracy w Czumie w obwodzie irkuckim i obozie dla „religiozników” w Sosnówce. Po odbyciu kary, w grudniu 1961 wrócił do Karagandy. Kontynuował wyprawy misyjne oraz nielegalną pracę duszpasterską, oficjalnie pracując jako nocny stróż. Łącznie przez dwadzieścia lat pracował w Kazachstanie, sprawując jednocześnie opiekę duszpasterską nad wiernymi różnych narodowości, wyjeżdżając do odległych miast, wsi i posiółków całej sowieckiej Azji Środkowej z posługą kapłańską.

W latach 1963–1973 trzykrotnie odwiedził Polskę, spotykając się z ówczesnym metropolitą krakowskim, kardynałem Karolem Wojtyłą. Podczas pobytu w Krakowie był obiektem inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa. Sporządzoną charakterystykę przekazano do Departamentu I MSW.

Zmarł w Karagandzie i tam też jest pochowany. Autor opublikowanych pośmiertnie wspomnień z lat katorgi i zesłania.

19 czerwca 2006 w kaplicy metropolitów krakowskich, odbyło się uroczyste rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego. Postulatorem procesu był ks. dr Jan Nowak. 8 marca 2008 w Krakowie został zamknięty etap diecezjalny procesu, a akta wysłane do Rzymu

W uroczystości beatyfikacyjnej wzięło udział ponad tysiąc pielgrzymów m. in. z Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Litwy. Wśród ok. 15 biskupów są hierarchowie z Polski: bp Jan Wątroba z Rzeszowa, bp Jan Szkodoń z Krakowa, bp Jerzy Mazur z Ełku i bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla.

Oprac. Mad, gosc.pl, kresy24.pl

Przeczytaj także
Abp Hoser o fenomenie Medjugorje: "Kult Matki Bożej jest tam zdrowy"

Specjalny wysłannik papieża do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie metropolita warszawsko-praski abp Henryk Hoser mówił na konferencji prasowej w Warszawie, że wkrótce "może sie zmienić" stosunek Kościoła do tego, co się dzieje w Medjugorje.

W 100. rocznicę Objawień Fatimskich - kanonizacja Franciszka i Hiacynty

13 maja w Fatimie odbędzie się uroczystość kanonizacyjna Hiacynty i Franciszka Marto - postanowiono podczas konsystorza w sprawie kanonizacji, któremu przewodniczył papież Franciszek.

"Kapłan, na równi z Jezusem, czyni nowinę radosną całą swoją osobą" (AKTUALIZACJA)

- Drodzy kapłani, jeśli będziemy kontemplowali i pili z tych trzech nowych bukłaków, to radosna nowina będzie w nas miała zaraźliwą pełnię, którą Matka Boża przekazuje całą swoją istotą, integrującą konkretność przepowiadania Samarytanki oraz łagodną integralność, z jaką Duch Święty nieustannie wypływa i wylewa się z przebitego Serca Jezusa, naszego ...

Kazachstan przechodzi z cyrylicy na alfabet łaciński

Do końca 2017 roku ma być wypracowany standard nowego kazachskiego alfabetu i jego grafiki w systemie łacińskim.

Copyright © 2011 Rebelya.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.