Henryk Sienkiewicz - my wszyscy z niego

16.11.2016

Sienkiewicz to siła polskich sprzeczności i niekonsekwencji. To istotnie "pierwszorzędny pisarz drugorzędny", czerpiący energię z biegunów postępu i tradycji, odwiecznie napędzających świat - pisze Łukasz Kobeszko.

Stulecie śmierci Henryka Sienkiewicza. Podobnie jak z Mickiewicza, "my wszyscy z niego". Ta łączy nas, a nie dzieli.

Tych czerpiących inspiracje z pozytywistycznej wiary w postęp i naukę głoszoną w okresie współpracy pisarza z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Przeglądem Tygodniowym", gdy w liście do Leopolda Mikulskiego głosił: "(...) czuję potrzebę bicia drągiem po łbie bez litości wstecznictwa" i chwalącego warszawskie pismo "Nowiny" za "postępowość, trzeźwość i antyultramontanizm". Jak również tych zachwyconych epoką współpracy z młodokonserwatywną "Niwą" dostrzegającą szansę w połączeniu polskiej tradycji i europejskiej modernizacji. Zwolenników apoteozy ziemiaństwa i "Mszy, która po staremu się odprawia" z okresu "Rodziny Połanieckich", jak i krytycznych czytelników "Latarnika" przestrzegających przed niebezpieczeństwem oddania się romantycznej ułudzie. Rubasznych wielbicieli "Trylogii" z politycznymi realistami, powtarzającymi za "Listami z Ameryki", że nie masz instytucji bezwzględnie i jednakowo wszędzie dobrych, a wszelkie urządzenia społeczne wtedy są dobre, kiedy są najodpowiedniejsze usposobieniu narodu, jego obyczajom i tradycjom". Autora "W pustyni i w puszczy", którego wielu oskarżyłoby dzisiaj o kolonializm i orientalizm, jak i twórcy "Orso" lub "Sachema" widzącego tragedię amerykańskich Indian.

Sienkiewicz to siła polskich sprzeczności i niekonsekwencji. To istotnie "pierwszorzędny pisarz drugorzędny", czerpiący energię z biegunów postępu i tradycji, odwiecznie napędzających świat.

Łukasz Kobeszko

Tekst pochodzi z profilu Autora

Ilustracja: Kazimierz Mordasewicz, Portret Henryka Sienkiewicza, 1899

Przeczytaj także
Juliusz Gałkowski: Co to znaczy „Q12” ?

Q12 nie jest oznaczeniem tajnego agenta lecz kolejnej odkrytej groty w Qumran. To, że pojawił się taki nowy kod oznacza, ze odkryto kolejną, już dwunastą grotę w zespole qumrańskim. W tym roku mija równe siedemdziesiąt lat od odkrycia pierwszej jaskini, oraz - co ciekawe - pięćdziesiąt od odnalezienia poprzedniej, oznaczonej ...

Wielkie piękno "Młodego papieża"

Sorrentino posługując się zrozumiałym językiem dla szerokiego grona odbiorców porusza najistotniejsze problemy współczesnego świata — stosunek do wiary, Boga, wartości moralnych, wszechobecnego hedonizmu, prymatu estetyki nad etyką. Przerostu formy nad treścią, która jest problemem nie serialu "Młody Papież", lecz świata, który go ogląda - pisze Natalia Alicja Szerszeń w "Teologii ...

"Młody papież" - skuteczna koscielna propaganda

W czasach, gdy telewizję i internet zalewają seriale o nikczemności władzy świeckiej, pojawia się nagle serial o niezwykłym papieżu.

"Leśmian próbował docierać do ukrytych sensów rzeczywistości". Rozmowa z prof. Tomaszem Wójcikiem

- Leśmian próbował docierać do ukrytych reguł, wzorów i sensów decydujących o kształcie świata, próbował je rozpoznawać. W tym znaczeniu był zarówno diagnostą, jak profetą pewnych zjawisk i procesów kulturowych, społecznych czy nawet politycznych - mówi prof. Tomasz Wójcik, wicedyrektor Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z "Teologią Politycznej ...

Copyright © 2011 Rebelya.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.