Henryk Sienkiewicz - my wszyscy z niego

16.11.2016

Sienkiewicz to siła polskich sprzeczności i niekonsekwencji. To istotnie "pierwszorzędny pisarz drugorzędny", czerpiący energię z biegunów postępu i tradycji, odwiecznie napędzających świat - pisze Łukasz Kobeszko.

Stulecie śmierci Henryka Sienkiewicza. Podobnie jak z Mickiewicza, "my wszyscy z niego". Ta łączy nas, a nie dzieli.

Tych czerpiących inspiracje z pozytywistycznej wiary w postęp i naukę głoszoną w okresie współpracy pisarza z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Przeglądem Tygodniowym", gdy w liście do Leopolda Mikulskiego głosił: "(...) czuję potrzebę bicia drągiem po łbie bez litości wstecznictwa" i chwalącego warszawskie pismo "Nowiny" za "postępowość, trzeźwość i antyultramontanizm". Jak również tych zachwyconych epoką współpracy z młodokonserwatywną "Niwą" dostrzegającą szansę w połączeniu polskiej tradycji i europejskiej modernizacji. Zwolenników apoteozy ziemiaństwa i "Mszy, która po staremu się odprawia" z okresu "Rodziny Połanieckich", jak i krytycznych czytelników "Latarnika" przestrzegających przed niebezpieczeństwem oddania się romantycznej ułudzie. Rubasznych wielbicieli "Trylogii" z politycznymi realistami, powtarzającymi za "Listami z Ameryki", że nie masz instytucji bezwzględnie i jednakowo wszędzie dobrych, a wszelkie urządzenia społeczne wtedy są dobre, kiedy są najodpowiedniejsze usposobieniu narodu, jego obyczajom i tradycjom". Autora "W pustyni i w puszczy", którego wielu oskarżyłoby dzisiaj o kolonializm i orientalizm, jak i twórcy "Orso" lub "Sachema" widzącego tragedię amerykańskich Indian.

Sienkiewicz to siła polskich sprzeczności i niekonsekwencji. To istotnie "pierwszorzędny pisarz drugorzędny", czerpiący energię z biegunów postępu i tradycji, odwiecznie napędzających świat.

Łukasz Kobeszko

Tekst pochodzi z profilu Autora

Ilustracja: Kazimierz Mordasewicz, Portret Henryka Sienkiewicza, 1899

Przeczytaj także
"Zachód płaszczy się przed islamem". Rozmowa z Raymondem Ibrahimem

- Większość współczesnych Europejczyków nie cierpi z powodu islamu. Ale swoim postępowaniem już otwierają śluzy, przez które napływa potencjał przyszłych cierpień ich własnych potomków - mówi Raymond Ibrahim* w rozmowie z "Frondą Lux".

Myślenie oparte na niszczeniu. Rozmowa z Mateuszem Wernerem, autorem książki "Wobec nihilizmu"

- Dziś być artystą w Polsce i nie być nihilistą to obciach i wiocha. Nihilizm jest świadectwem powagi i prestiżu - mówi w rozmowie z "Nową Konfederacją" filozof kultury, eseista, krytyk filmowy dr Mateusz Werner.

Lacrimosa. Gothic metal i Kościół Nowoapostolski

"Weź niebieską pigułkę, a historia się skończy, obudzisz się we własnym łóżku i uwierzysz we wszystko, w co zechcesz. Weź czerwoną pigułkę, a zostaniesz w krainie czarów i pokażę ci, dokąd prowadzi królicza nora" (Morfeusz, "Matrix", Wikicytaty)

"Prus nie był ślepym imitatorem wszystkiego, co przychodziło z Zachodu:. Rozmowa z dr Łukaszem Jasiną

- Bolesław Prus poucza nas, że jeśli chcemy budować nowoczesne społeczeństwo, musimy być bardzo krytyczni wobec tego, co się w tym społeczeństwie dzieje - uważać na problemy społeczne, nierówności i błędy, które należy wytykać, a nie ignorować, jak to się czasami robi, gdy dąży się do słusznej sprawy - mówi ...

Copyright © 2011 Rebelya.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.