Rebelya.pl

MKiDN: "Od dziś Kolekcja Książąt Czartoryskich stała się własnością narodu polskiego"

Redakcja Rebelya.pl , Konkret, 29.12.2016


"Od dziś Kolekcja Książąt Czartoryskich stała się własnością narodu polskiego. Polskie zbiory narodowe zostały wzbogacone o tysiące dzieł sztuki światowej klasy, m.in. o „Damę z gronostajem” autorstwa Leonarda da Vinci i „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta, „Polonię – Rok 1863” Jana Matejki, rysunki i szkice autorstwa Rembrandta oraz Renoir’a, ryciny Albrechta Dürera" - informuje w swoim komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na Zamku Królewskim w Warszawie, Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa Narodowego, w imieniu Skarbu Państwa, podpisał z ks. Adamem Karolem Czartoryskim i Fundacją Książąt Czartoryskich umowę zakupu zbiorów Książąt Czartoryskich i związanych z nimi nieruchomości, a także roszczeń wobec tych ruchomych dóbr kultury wchodzących w skład kolekcji, które zostały utracone podczas II wojny światowej. Negocjacje pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej a ks. Adamem Karolem Czartoryskim, założycielem Fundacji Książąt Czartoryskich i przewodniczącym jej Rady trwały kilka miesięcy - informuje MKiDN.

Za: mkidn.gov.pl


Redakcja Rebelya.pl

.


© 2016 Rebelya.pl