Rebelya.pl

Bezrobocie w Polsce - 7,4 proc.

Redakcja Rebelya.pl , Konkret, 26.06.2017


Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w maju tego roku wyniosła 7,4 proc.

W kwietniu tego roku wskaźnik ten wynosił 7,7 proc.

Oprac. Mad, telewizjarepublika.pl


Redakcja Rebelya.pl

.


© 2017 Rebelya.pl