10.03.2017

Jak podał portal Wgospodarce.pl, od listopada 2016 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, śledztwo dot. "oszustw na szkodę klientów banków przy udzielaniu i realizacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej". Sprawa ma dotyczyć 20 banków. więcej

18.01.2016

UOKiK podał informacje o szczegółach prowadzonego od roku monitoringu i postępowań dotyczących kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich. więcej

20.01.2015

Premier Chorwacji Zoran Milanović oświadczył, że przez najbliższy rok kurs franka szwajcarskiego pozostanie w Chorwacji na poziomie 6,39 kun więcej

15.01.2015

W wyniku bezprecedesowej decyzji SNB, który wprowadził ujemne stopy procentowe (0,75 proc. poniżej zera) i przestał interweniować na rynku, by utrzymać kurs 1,2 CHF za euro, kurs tej waluty gwałtownie wzrósł na całym świecie. W Polsce obecnie wynosi 4,18 - 4,2 zł za 1 CHF, na początku dnia było to 3,54 zł. W pewnym momencie kurs wynosił nawet 5,25 zł. za złotego. W Polsce kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich ma około 566 tys. klientów na sumę około 150 mld złotych. więcej

20.12.2013

Umowy kredytowe na sumy wyrażone we frankach szwajcarskich są zgodne z ustawami, ryzyko zmiany kursu leży po stronie klienta, możliwość udzielania kredytu we frankach nie ma wad prawnych - to najważniejsze elementy wyroku węgierskiego Sąd Najwyższego (Kurii). więcej

04.10.2013

KNF w swoim raporcie napisała, że przewalutowanie klientom banków kredytów hipotecznych zaciągniętych we frankach szwajcarskich według kursu, obowiązującego w dniu zaciągnięcia kredytu, doprowadziłoby do recesji. więcej