12.04.2017

- Chrześcijaństwo jest takim kamieniem obrazy dla ludzi nowoczesnych, bo wprowadza bardzo silną różnicę między dobrem i złem, która jest zakorzeniona nie tylko w tym, co fizyczne (bólu, cierpieniu, zmysłowej przyjemności), nie tylko w tym co moralne (grzech, cnota), ale przede wszystkim w tym, co metafizyczne- mówi socjolog dr Michał Łuczewski w rozmowie z "Teologią Polityczną Co Tydzień" (nr 53 pt.Przeciwnik). więcej

11.05.2014

Symbole cały czas do nas mówią. Tamten plac nazwano Euromajdanem nie dlatego, że przemawiał w imię Europy i do Europy, ale przede wszystkim dlatego, że mówił o Europie - o nas samych. Ponieważ Ukraińcy są młodym narodem - narodem, który się jeszcze nie stworzył, który dopiero chce się stworzyć - musieli nadgonić stracony czas. Dzieje w Kijowie musiały przyspieszyć, pokonać w dni i tygodnie to, co Europa pokonywała przez setki lat. Pod ogromnym ciężarem następujących po sobie wydarzeń warstwy czasu uległy kompresji. W wielkich skrótach, cięciach, zwrotach oglądaliśmy swoją własną historię - to, o czym chcielibyśmy zapomnieć, i to, co chcielibyśmy ocalić - pisze dr Michał Łuczewski. więcej

30.10.2013

Jezuicka kuria w Krakowie oficjalnie potwierdziła informację, że znany teolog i demonolog otrzymał od o. Wojciecha Ziółka, przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, zakaz publicznego sprawowania funkcji kapłańskich, wypowiadania się w mediach i działalności rekolekcyjno-duszpasterskiej. więcej