13.03.2017

Donald Tusk został wybrany na szefa Rady Europejskiej przy tylko jednym głosie sprzeciwu. Głosie Polski. To dowód, że nie jesteśmy jeszcze w stanie szybko zmontować koalicji, która mogłaby zablokować decyzję preferowaną przez Niemcy, kiedy Berlin z całą mocą naciska na określone rozstrzygnięcie - pisze politolog, dr Michał Kuź. więcej

17.02.2017

Nasze społeczeństwa, wychodząc z przeszłości na poły kolonialnej, są spragnione sprawnych i silnych państw. Dlatego też sceptycznie przyjmują rady elit krajów, które zdążyły już skorzystać z dobroci silnego państwa, a dziś pouczają słabszych sąsiadów w kwestii otwartości, europejskości, multikulturalizmu - pisze politolog dr Michał Kuź. więcej

09.09.2014

Sytuacja na arenie międzynarodowej wokół Polski wydaje się być tragiczna. Grupa Wyszehradzka właściwie została rozbita, Trójkąt Weimarski, Trójkąt Kaliningradzki wszystko traci swoją funkcjonalność, a ostatecznie negocjacje z Rosją na temat Ukrainy i tak prowadzą Niemcy. Unia rozważa zawieszenie sankcji w związku z wprowadzonym zawieszeniem broni ustalonym w Mińsku. Na chwilę obecną wydaje się, że nasza polityka zagraniczna doprowadziła nas na koniec ślepego zaułka - pisze Bartek Tesławski. więcej

22.08.2014

Dlaczego Mojżesz zaprowadził Naród Wybrany do jedynego miejsca na Bliskim Wschodzie, gdzie nie ma ropy naftowej? - pytają pół żartem, pół serio Izraelczycy. Polacy podobnie mogą zapytać: dlaczego przyszło nam budować Polskę w obszarze, który nadal można określić, za Adolfem Bocheńskim, "między Niemcami a Rosją". Pół roku rosyjskiej operacji wojskowej na Ukrainie okazało się negatywnym stress-testem dla architektury polskiej polityki zagranicznej - pisze Paweł Purski z portalu Eastbook.eu. więcej

04.12.2013

- Można sobie co prawda wyobrazić program, gdzie głównie będziemy się koncentrować na współpracy z Mołdawią i Gruzją, a Ukraina będzie w tym gronie krajem tzw. drugiej prędkości, ale to Ukraina ma dla Partnerstwa Wschodniego największe znaczenie - mówi dr Piotr Bajda* w wywiadzie nawiązującym do konferencji New Direction. The Foundation for European Reform i Ośrodka Myśli Politycznej "Partnerstwo Wschodnie - sukces czy porażka Unii Europejskiej". więcej

31.10.2013

- Pomnik na długo będzie zarówno symbolem chwalebnej przeszłości, jaką dzieliły Węgry, Polska i Litwa, jak i przyszłości tych trzech krajów - powiedział podczas ceremonii minister spraw zagranicznych Węgier Janos Martonyi. więcej

04.07.2013

Można by sądzić, iż ze względu na odległość dzielącą oba kraje zakres współpracy Warszawy i Zagrzebia jest niewielki. To myle wrażenie. Polacy i Chorwaci mogą skutecznie współpracować w ramach Unii Europejskiej. Wzmocniony zostanie wymiar środkowoeuropejski w Unii, Polska i Chorwacja będą współpracować w kwestiach energetycznych, w walce o fundusze europejskie, utrzymanie wspólnej polityki rolnej i zrówanie dopłat. Więzy wzmacniają również wspólne korzenie kulturowo-religijne oraz postać papieża Jana Pawła II. W Chorwacji uchodzi on niemal za bohatera narodowego - wymienia w swojej analizie ekspert Klubu Jagiellońskiego. więcej

04.07.2013

Można by sądzić, iż ze względu na odległość dzielącą oba kraje zakres współpracy Warszawy i Zagrzebia jest niewielki. To myle wrażenie. Polacy i Chorwaci mogą skutecznie współpracować w ramach Unii Europejskiej. Wzmocniony zostanie wymiar środkowoeuropejski w Unii, Polska i Chorwacja będą współpracować w kwestiach energetycznych, w walce o fundusze europejskie, utrzymanie wspólnej polityki rolnej i zrówanie dopłat. Więzy wzmacniają również wspólne korzenie kulturowo-religijne oraz postać papieża Jana Pawła II. W Chorwacji uchodzi on niemal za bohatera narodowego - wymienia w swojej analizie ekspert Klubu Jagiellońskiego. więcej