02.03.2017

W Kolegium Europejskim w Natolinie, dyrektor Archiwum SBU Andrij Kohut zaprezentował nieznane dokumenty dotyczące działań KGB w Polsce i w Ukrainie, które mogą mieć znaczenie w badaniach nad końcem komunizmu i transformacją w Europie Środkowo-Wschodniej. więcej

30.11.2016

Po katolicku rozumiane miłosierdzie Boga można krótko scharakteryzować jako przekonanie, że Bóg jest nieustannie otwarty na nawrócenie człowieka, pragnie jego powrotu, przywołuje go, by dać mu przebaczenie. Człowiek musi spełnić w tej sytuacji także pewne warunki, lecz nie ze względu na kaprys Boga, ale z uwagi na naturę przebaczenia - pisze Tomasz Rowiński w najnowszej "Teologii Politycznej Co Tydzień" nr 35 pn "Boże Miłosierdzie". więcej

31.08.2016

- Odłożenie na bok interesu korporacji w imię wspólnoty narodowej oraz zaufanie społeczne, które tworzy więzi międzyludzkie, to dwa najważniejsze i wciąż aktualne elementy dziedzictwa Solidarności. Bez nich nie można poważnie traktować postulatu przebudowy państwa. Niestety nie widzę we współczesnej Polsce aby istniał klimat dla wykorzystania obu tych moralnych spadków po pierwszej Solidarności - mówi prof. Antoni Dudek w rozmowie z "Teologią Polityczną Co Tydzień". więcej

31.08.2016

Kościół od początku swego istnienia, odwołując się do tajemnicy Krzyża i Zmartwychwstania, naucza o Bożym miłosierdziu, które jest rękojmią nadziei i źródłem zbawienia człowieka - pisze ks. Paweł Bortkiewicz. więcej

19.08.2016

Miejsca tradycyjnych pielgrzymek maryjnych, mimo ogromnych wysiłków władzy komunistycznej, stały się, nie tylko dla Polaków, oazami wolności w zniewolonym świecie - pisze Dariusz Żuk-Olszewski w najnowszym numerze "Teologii Politycznej Co Tydzień". więcej

03.08.2016

- Przed obrazem Matki Bożej, pod Jej matczynym spojrzeniem, można zrozumieć duchowy sens pielgrzymowania tego narodu, którego dzieje są nierozerwalnie związane z Krzyżem Chrystusa. Tutaj dotyka się namacalnie wiary świętego wiernego ludu Boga, który strzeże nadziei poprzez próby; i strzeże także owej mądrości, która jest równowagą między tradycją a innowacją, między przeszłością a przyszłością - mówił papież Franciszek w Watykanie podczas pierwszej audiencji generalnej po powrocie z Polski. więcej

02.08.2016

- Było wspaniale. Nie sądziliśmy, że tak to będzie wyglądać - opowiada Fabrice, biegłą angielszczyzną. Reszta francuskojezycznych pielgrzymów jego właśnie wskazała, by się mną zajął, i poszli odpoczywać. Jest tu najwyraźniej przewodnikiem i opiekunem. - Nie było absolutnie żadnej sytuacji, byśmy poczuli się źle. Więcej - gościnność wprawiała nas w zakłopotanie - dodaje. Opowiada o poznawaniu kultury; od wspólnych tańców, do jedzenia kaszanki. O zakwaterowaniu w "typowych polskich domach u typowych rodzin", tak różnych od tych gabońskich. więcej

27.07.2016

- Życie musi być zawsze przyjęte i chronione - zarówno przyjęte jak i chronione - od poczęcia aż do naturalnej śmierci, i wszyscy jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie. Z drugiej strony do zadań państwa, Kościoła i społeczeństwa należy towarzyszenie i konkretna pomoc wszystkim, którzy znajdują się w sytuacji poważnej trudności, aby dziecko nigdy nie było postrzegane jako ciężar, lecz jako dar, a osoby najsłabsze i najuboższe nigdy nie były pozostawiane samym sobie- mówił papież Franciszek podczas spotkania na Wawelu w Krakowie z przedstawicielami najwyższych władz Rzeczypospolitej, władz Krakowa i Małopolski, przedstawicielami krakowskich szkół wyższych oraz korpusu dyplomatycznego więcej

24.05.2016

Prymas Tysiąclecia na trwałe wpisał się dzieje Kościoła i historii Polski, a jego format daleko przekracza nasze nierzadko płytkie szuflady i starannie skrojone lilipucie buty. Patrząc na Kardynała możemy zobaczyć, jak wiele bogactwa tkwi w podmiotowym szukaniu drogi dla Kościoła i narodu - pisze Jan Czerniecki w "Teologii Politycznej Co Tydzień". więcej