12.04.2017

- Chrześcijaństwo jest takim kamieniem obrazy dla ludzi nowoczesnych, bo wprowadza bardzo silną różnicę między dobrem i złem, która jest zakorzeniona nie tylko w tym, co fizyczne (bólu, cierpieniu, zmysłowej przyjemności), nie tylko w tym co moralne (grzech, cnota), ale przede wszystkim w tym, co metafizyczne- mówi socjolog dr Michał Łuczewski w rozmowie z "Teologią Polityczną Co Tydzień" (nr 53 pt.Przeciwnik). więcej

14.06.2013

"Mogę Cię zapewnić, że masz we mnie przyjaciela, który Cię rozumie i ceni. W żadnym wypadku katolicyzm nie może nas dzielić. Ja też nie jestem od tych spraw tak daleki" - pisał Witold Gombrowicz do swojej siostry Ireny w liście z 1957 r. Od jakich spraw nie był daleki? - zastanawia się Jakub Lubelski w "Teologii Politycznej". więcej

08.05.2013

Rozwój urbanizacji to proces powiększania potencjału bezbronności człowieka. Rolą animatorów urbanizacji, a więc i architektury, jest przystosowanie otoczenia do człowieka bezbronnego. Bezbronnego wobec natury, także tej, która tkwi w nim samym i w drugim człowieku. Nie można więc zbudować miasta ludzi pozbawionych wzajemnego zaufania, o czym pisano już w Starym Testamencie. Europejczycy źródło tego zaufania i jego instrumentarium odkryli z trudem i mozołem dopiero w chrześcijaństwie - pisze Stanisław Lose*. więcej

29.04.2013

Jestem zakłopotana, publikując ten tekst. O Brzozowskim napisano już bowiem bardzo wiele. Mieć na koncie tekst o Brzozowskim to - w naszej inteligenckiej kulturze, zwłaszcza teraz, kiedy pisze się o nim sporo - niemalże przejść swojego rodzaju inicjację, zgłosić akces do grupy wtajemniczonych, a ja nie jestem pewna, czy chcę tej inicjacji. Brzozowskiego czytają jedynie snoby i religianci, zauważył kiedyś Antoni Słonimski. I czy w sumie nie miał odrobiny racji? - pisze Marta Kwaśnicka więcej

Do odnalezienia sensu Europy zawsze potrzebny jest świat nadprzyrodzony - mury i sklepienia opustoszałych dzisiaj katedr Kolonii, Paryża czy Akwizgranu wciąż świadczą o tym, skąd wywodzą się Europejczycy - pisze Łukasz Kobeszko. więcej