12.04.2017

- Chrześcijaństwo jest takim kamieniem obrazy dla ludzi nowoczesnych, bo wprowadza bardzo silną różnicę między dobrem i złem, która jest zakorzeniona nie tylko w tym, co fizyczne (bólu, cierpieniu, zmysłowej przyjemności), nie tylko w tym co moralne (grzech, cnota), ale przede wszystkim w tym, co metafizyczne- mówi socjolog dr Michał Łuczewski w rozmowie z "Teologią Polityczną Co Tydzień" (nr 53 pt.Przeciwnik). więcej

17.09.2013

Dzięki najnowszym odkryciom nauki Sarmata tryumfuje zza grobu. Barokowy Polak okazuje się w swej pijanej finezji zdecydowanie bliższy prawdy niż kilkadziesiąt pokoleń przemądrzałych bękartów Oświecenia. Pokrewieństwo Polaków i Sarmatów, kimkolwiek by oni nie byli, jest pewne, jeśli tylko mieszkali tam, gdzie się sądzi, że mieszkali lub mówili językiem, którym się sądzi, że mówili - pisze dr Marek Bańczyk*. więcej

14.06.2013

"Mogę Cię zapewnić, że masz we mnie przyjaciela, który Cię rozumie i ceni. W żadnym wypadku katolicyzm nie może nas dzielić. Ja też nie jestem od tych spraw tak daleki" - pisał Witold Gombrowicz do swojej siostry Ireny w liście z 1957 r. Od jakich spraw nie był daleki? - zastanawia się Jakub Lubelski w "Teologii Politycznej". więcej

Do odnalezienia sensu Europy zawsze potrzebny jest świat nadprzyrodzony - mury i sklepienia opustoszałych dzisiaj katedr Kolonii, Paryża czy Akwizgranu wciąż świadczą o tym, skąd wywodzą się Europejczycy - pisze Łukasz Kobeszko. więcej