14.02.2017

Wiele mówi się w Polsce o błędnym i krzywdzącym terminie "polskie obozy koncentracyjne". Tymczasem nie do końca zastanawiamy się, dlaczego taki skrót myślowy w ogóle jest możliwy. więcej

07.06.2016

Trwa niszczenie pozostałości po obozie KL Mauthausen - Gusen. Zarówno obecna narracja jak i praktyczne działania władz austriackich sprowadzają się do podkreślania istnienia na terenie Austrii czasów wojny jednego obozu koncentracyjnego KL Mauthausen. Równocześnie niszczy się i dewastuje pozostałości po niemal 50 filiach i podobozach tego kompleksu. Szczególnie bolesne dla Polaków jest niszczenie KL Gusen, w którym zginęły dziesiątki tysięcy głównie inteligencji polskiej. więcej

30.04.2015

Obozy koncentracyjne to miejsca odosobnienia, terroru, pracy niewolniczej i eksterminacji ludności cywilnej oraz jeńców wojennych. W czasie II wojny światowej Niemcy założyli 25 takich obozów, z setkami podobozów i oddziałów roboczych. Warto w 70. rocznicę wyzwolenia obozu Dachau przypomnieć czym były te miejsca - pisze prof. Bogusław Kopka. więcej

28.12.2013

Stały Komitet chińskiego parlamentu uchwalił rezolucję łagodzącą restrykcje regulujące dotychczasową politykę jednego dziecka w rodzinie oraz formalne zniesienie obozów reedukacji przez pracę. To przypieczętowanie listopadowych decyzji Komitetu Centalnego Chińskiej Partii Komunistycznej. więcej