01.06.2017

Główny Urząd Statystyczny potwierdził w najnowszym, zbiorczym komunikacie wcześniejsze cząstkowe wyliczenia, z których wynika, że Produkt Krajowy Polski w pierwszym kwartale tego roku był o 4 proc. większy niż w I kwartale 2016 roku. więcej

30.11.2016

Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB Polski wzrósł w trzecim kwartale o 2,5 proc. w ujęciu rocznym oraz o 0,2 proc. w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. więcej

18.08.2016

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2016 r. wzrosło o 4,8 proc. wobec lipca 2015 roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,2 proc. licząc rok do roku - wynika z najnowszych danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny. więcej

05.07.2016

Obecnie polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, a w perspektywie średniookresowej wzrost gospodarczy będzie umiarkowany - oceniają analitycy MFW komunikacie dotyczącym polskiej gospodarki więcej

31.05.2016

W ostanim kwartale 2015 roku, licząc w odniesieniu do ostatniego kwartału 2014 roku, wzrost Produktu Krajowego Brutto wyniósł 4,2 proc., a w pierwszym kwartale 2016 roku, licząc w stosunku do pierwszego kwartału 2015 roku, wyniósł 3 proc. - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. więcej

01.03.2016

Podając dane dotyczące PKB w IV kwartale ub.r. (zwiększył się o 1,1 proc. kwartał do kwartału), urząd statystyczny dokonał też rewizji odczytów z poprzednich lat. więcej

12.02.2016

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o polskiej gospodarce. więcej

09.02.2016

Ograniczenie tempa wzrostu chińskiej gospodarki nie świadczy o jej rychłym załamaniu. Jest ono raczej naturalną konsekwencją zmiany modelu rozwoju ChRL, określanego przez prezydenta Xi Jinpinga jako "nowa normalność", a więc dążenie do zmniejszania udziału w PKB eksportu i inwestycji, przy jednoczesnym zwiększeniu wkładu konsumpcji wewnętrznej i usług - pisze w "Nowej Kondederacji" Dominik Konieczny, ekspert od chińskiej gospodarki. więcej

13.11.2015

W trzecim kwartale 2015 roku najwyższy wzrost w ujęciu rocznym zanotowały: Czechy (4,3 proc.), Rumunia i Polska (po 3,6 proc.). Średnia dla całej Unii Europejskiej to 1,9 proc. Z kolei dla strefy euro - 1,6 proc. więcej

30.10.2015

To dane za 2014 rok przedstawione przez Fundację Kaleckiego. Raport opisuje, dlaczego przy stosunkowo wysokim Produkcie Krajowym Brutto w Polsce są tak niskie płace. Średnia europejska to 56 proc. więcej