23.02.2017

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w styczniu poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniósł 8,7 proc. więcej

17.02.2017

Produkcja przemysłowa sprzedana wzrosła w styczniu 2017 roku w porównaniu do stycznia 2016 roku - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. więcej

23.12.2016

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 2016 r. 8,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. więcej

30.11.2016

Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB Polski wzrósł w trzecim kwartale o 2,5 proc. w ujęciu rocznym oraz o 0,2 proc. w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. więcej

25.11.2016

Najnowsze dane podane przez Główny Urząd Statystyczny potwierdzają, że bezrobocie w Polsce dalek spada. więcej

21.11.2016

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,3% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu z wrześniem br." - czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego na temat wskaźników produkcji z października 2016 roku. więcej

25.07.2016

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w czerwcu wyniosła 8,8 proc. wobec 9,1 proc. w maju - podał Główny Urząd Statystyczny. więcej

20.12.2014

W ZSRS partia decydowała o istnieniu lub nieistnieniu całych narodów. Na początku lat 20. XX w., kiedy partii zależało przede wszystkim na sowietyzacji Białorusinów i Ukraińców, komuniści sprzyjali ukraińskim i białoruskim nacjonal-komunistom głoszącym teorie o "spolonizowanych Ukraińcach i Białorusinach", których należy uświadomić narodowościowo i przywrócić na pierwotną narodowość. Prym otrzymało przeprowadzenie polityki "ukrainizacji" i "białorusizacji". Jednak pod koniec lat 20. na pierwszy plan w pracy ideologicznej wysunął się czynnik polski - pisze historyk Mikołaj Iwanow. więcej

18.01.2013

Produkcja spadła o 10,6 procent rok do roku - wynika z najnowszych danych podanych przez GUS za grudzień 2012. Mimo to rośnie przeciętne wynagrodzenie. więcej

27.07.2012

Liczba ludności Polski na dzień 31 marca 2011 wynosiła 38 511 800 osób, ale na stałe w Polsce mieszka tylko 37,2 mln osób, a więc 1,3 mln Polaków przebywa za granicą dłużej, niż rok - wynika z najnowszego opracowania danych ze spisu powszechnego opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Poza tym z wyliczeń wynika, że rośnie bezrobocie i liczba rozwodów. więcej