17.03.2017

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w lutym przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było o 4 proc. wyższe niż w lutym 2016 roku. więcej

23.02.2017

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w styczniu poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniósł 8,7 proc. więcej

17.02.2017

Produkcja przemysłowa sprzedana wzrosła w styczniu 2017 roku w porównaniu do stycznia 2016 roku - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. więcej

23.12.2016

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 2016 r. 8,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. więcej

30.11.2016

Główny Urząd Statystyczny podał, że PKB Polski wzrósł w trzecim kwartale o 2,5 proc. w ujęciu rocznym oraz o 0,2 proc. w porównaniu do drugiego kwartału tego roku. więcej

25.11.2016

Najnowsze dane podane przez Główny Urząd Statystyczny potwierdzają, że bezrobocie w Polsce dalek spada. więcej

21.11.2016

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,3% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu z wrześniem br." - czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego na temat wskaźników produkcji z października 2016 roku. więcej

25.07.2016

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w czerwcu wyniosła 8,8 proc. wobec 9,1 proc. w maju - podał Główny Urząd Statystyczny. więcej

20.12.2014

W ZSRS partia decydowała o istnieniu lub nieistnieniu całych narodów. Na początku lat 20. XX w., kiedy partii zależało przede wszystkim na sowietyzacji Białorusinów i Ukraińców, komuniści sprzyjali ukraińskim i białoruskim nacjonal-komunistom głoszącym teorie o "spolonizowanych Ukraińcach i Białorusinach", których należy uświadomić narodowościowo i przywrócić na pierwotną narodowość. Prym otrzymało przeprowadzenie polityki "ukrainizacji" i "białorusizacji". Jednak pod koniec lat 20. na pierwszy plan w pracy ideologicznej wysunął się czynnik polski - pisze historyk Mikołaj Iwanow. więcej

18.01.2013

Produkcja spadła o 10,6 procent rok do roku - wynika z najnowszych danych podanych przez GUS za grudzień 2012. Mimo to rośnie przeciętne wynagrodzenie. więcej