10.01.2017

Większość amerykańskiego potencjału trafi do zachodniej Polski. Powyższe budzi zdziwienie wielu komentatorów. Nie brak też mało fachowych, ale za to politycznie jednoznacznych komentarzy. Jeśli na sprawę dyslokacji sił spojrzeć z wojskowego, a nie emocjonalnego punktu widzenia, podjęte decyzje stają się logiczne - pisze Witold Jurasz z Ośrodka Analiz Strategicznych. więcej

22.03.2014

Na tle Putina, Hitler jawi się jako polityk ostrożny. Oddziały wkraczające do Nadrenii w każdej chwili mogą być zatrzymane: rozkaz ataku na Polskę Hitler podjął dopiero po zakończeniu tajnych negocjacji i pozyskaniu czynnego poparcia Związku Sowieckiego; miał nadzieję, że powstrzyma to Wielką Brytanie i Francję przed przystąpieniem do wojny. Putin nawet nie próbował uzyskać czyjegokolwiek poparcia ani przed wkroczeniem na Krym, ani później, tak jakby Rosja i Ukraina były izolowane. Putin działa jak człowiek nieprzytomny - mówi Leszek Moczulski*. więcej

29.01.2014

- Nasze państwo jest jak upędzony na sterydach osiłek: może wyglądać groźnie, jest w stanie pohałasować, ale gdy przychodzi do przebiegnięcia stu metrów, dostaje zadyszki. Świetnym tego przykładem jest właśnie fiskus. Przedsiębiorcy postrzegają go jako opresora, ale kiedy spojrzeć na niego w skali makro, okazuje się, że choćby urzędnicy tzw. dużych urzędów skarbowych, czyli tych, które obsługują podatników o przychodach powyżej 5 mln euro, są w stanie skontrolować zaledwie ułamki procentu podatników. Wykrywalność przestępstw podatkowych też jest w związku z tym śmiesznie niska. W zwykłych urzędach skarbowych jest jeszcze gorzej. I to z tej niemocy właśnie płynie opresyjność - mówi Artur Wołek*, autor książki "Słabe państwo" w rozmowie z magazynem internetowym "Nowa Konfederacja". więcej