28.04.2017

"Nacjonalizm przeciwieństwem patriotyzmu. Kościół w swoim nauczaniu zdecydowanie rozróżnia szlachetny i godny propagowania patriotyzm oraz będący formą egoizmu nacjonalizm" - piszą polscy biskupi. więcej

12.04.2017

- Chrześcijaństwo jest takim kamieniem obrazy dla ludzi nowoczesnych, bo wprowadza bardzo silną różnicę między dobrem i złem, która jest zakorzeniona nie tylko w tym, co fizyczne (bólu, cierpieniu, zmysłowej przyjemności), nie tylko w tym co moralne (grzech, cnota), ale przede wszystkim w tym, co metafizyczne- mówi socjolog dr Michał Łuczewski w rozmowie z "Teologią Polityczną Co Tydzień" (nr 53 pt.Przeciwnik). więcej

21.02.2017

Choć udało się skończyć Świątynię Opatrzności Bożej , to, pomimo wszystko, Boża Opatrzność nie jest w modzie. Kto by zresztą w nią wierzył - na dobrą sprawę tylko frajerzy, dewotki i nieudacznicy. Nawet księża w czasie niedzielnych kazań nie kwapią się, żeby ten temat podejmować. Może im głupio i wstyd, by zaraz ktoś nie przypiął im łatki zacofańca i mohera. Wszędzie wielkości, mądrości, wręcz naukowe dowody, że człowiek powinien być kowalem swojego losu, a tu coś tak staroświeckiego. więcej

25.11.2016

- Juliusz Słowacki sugerował, że Polacy powinni dokonać elekcji Syna Bożego na króla Polski. Te wątki przeniknęły w końcu do polskiej mistyki, są wyraźnie obecne w pismach Rozalii Celakówny, które stanowią bezpośrednią inspirację dzisiejszych intronizatorów. Korzenie tej idei sięgają jednak polskiego mesjanizmu, który był bardzo świadomym wyzwaniem wobec świeckiej nowoczesności. Ta spontaniczna ludowa filozofia jest o wiele głębsza niż się nam wydaje - mówi Paweł Rojek w rozmowie z "Teologią Polityczną Co Tydzień" więcej

21.09.2016

"Choć obecnie składam rezygnację, to w modlitwie jestem zawsze blisko z wami wszystkimi, i jestem pewien, że również wy wszyscy będziecie blisko mnie, choć dla świata pozostanę w ukryciu " - zapowiadał Benedykt XVI, gdy na początku Wielkiego Postu 2013 roku ogłosił swoją decyzję, jakiej nie podjął żaden papież od 1000 lat. "Pozostanę w ukryciu...". Ale oto minęły ponad 3 lata, i wychodzi wywiad-rzeka z papieżem-emerytem przeprowadzony przez niemieckiego dziennikarza Petera Seewalda (to już trzeci wywiad-rzeka z kard/Ratzingerem/Benedyktem jego autorstwa). Co się takiego stało, że Benedykt XVI jednak nie pozostał w ukryciu i, jak to piszą w sensacyjnym tonie światowe media, "przerwał milczenie"? więcej

07.12.2015

Spotkanie teologii i ekologii wpisuje się w szerszą kwestię - spotkania wiary i nauki, a troska o dobrostan stworzenia, środowiska naturalnego jest wspólna zarówno dla laickiej ekologii, jak i dla katolików. Wszyscy stawiamy sobie pytania o przyczyny zniszczeń w świecie przyrody i świecie człowieka. Poprzez coraz bardziej racjonalistyczne podejście do rzeczywistości zniszczyliśmy to, co dobre w tym dawnym obrazie świata - mówi o. Stanisław Jaromi OFMConv w rozmowie z "Frondą LUX". więcej

26.09.2015

Jeżeli "bóg" mógł zostać uśmiercony lub zastąpiony przez pieniądze, chęć posiadania i konsumpcję (itd.), to po pierwsze nie mógł być Bogiem, a po drugie: taki "bóg" musiał tak "skończyć". Boga, pisanego z wielkiej litery, może to wszystko przysłonić, zaćmić, ale to wszystko - z teologicznego punktu widzenia - nie może sprawić, że istotnie Go nie ma lub już niedługo nie będzie. Dlaczego to piszę? Otóż taki obraz "boga" (pisanego właśnie małą literą) przedstawiają w wywiadzie udzielonym "Gazecie Wyborczej" organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG WROCŁAW - pisze Artur R. Kołodziejczyk. więcej

22.09.2015

Lisicki wskazuje, że łatwość islamskiej ekspansji bierze się nie tylko z postępującej laicyzacji i wykorzenienia Europy, ale też zyskuje dodatkową siłę rozpędu za sprawą słabego, wycofanego chrześcijaństwa, które zbyt łatwo stało się zakładnikiem fałszywej narracji - pisze Daniel Koziarski. więcej

02.07.2015

Kolejne tygodnie, które mijają od publikacji encykliki, pozwalają odnieść wrażenie, że jej komentatorzy nie wyszli w praktyce poza lekturę pierwszego, budzącego wątpliwości rozdziału. Gdyby uważnie przeczytali dalszą część, przekonaliby się, że "Laudato si’" jest encykliką sprzeciwu wobec niegodziwej władzy człowieka nad światem, ale i tendencji do wykluczania człowieka z godności bycia częścią tego stworzenia - pisze Tomasz Rowiński na łamach "Nowej Konfederacji". więcej