04.01.2017

W skomplikowanym świecie roboty wydają się prostym sposobem na zbawienie. W serialu "Westworld" to zbawienie wymyka się spod kontroli - pisze dr Michał Kuź z "Nowej Kofederacji". więcej

06.09.2016

Kseromodernizatorzy mają imponujący rozmach w swych jeremiadach. Zbudować trzeba wszystko od początku. Wszystko należy zmienić - elity, obyczaje, normy. Są naburmuszeni, obrażeni, dotknięci do żywego! Mity należy wyrzucić na śmietnik! Religię rozmiękczyć! Obyczaj rozwodnić! Dumę zastąpić wstydem, a wspomnienia chwały wspomnieniami hańby! Wszystko to brzmi pięknie, zwłaszcza po niemiecku; tyle, że jest bezsensowne - pisze Dariusz Karłowicz w "Teologii Politycznej Co Tydzień". więcej

15.04.2016

Nasze państwo u swych początków weszło w krąg cywilizacji rzymskokatolickiej, czyli zachodniej, a równocześnie zachowało odmienność wobec ówcześnie najbliższego i najsilniejszego jej reprezentanta - Rzeszy niemieckiej. Przynajmniej w początkach swojego istnienia państwowego, jako geopolityczny punkt odniesienia traktowaliśmy Południe - pisze Krzysztof Wołodźko. więcej

26.01.2016

Zamiast krzyczeć, że zamierzamy prowadzić politykę wymierzoną w interesy Niemiec i Rosji, a potem bezradnie przyglądać się temu, jak Berlin i Moskwa skutecznie blokują nasze inicjatywy, lepiej skupić się na realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Są bowiem takie dziedziny, w których autonomiczna polityka zagraniczna jest możliwa - pisze Krzysztof Rak z Ośrodka Analiz Strategicznych. więcej

08.12.2015

Historia to proces niezwykle fascynujący, ze względu na częstotliwość z jaką się powtarza. Wielka sinusoida dziejów płynie, coraz bardziej meandrując, zakręcając w najmniej oczekiwanych momentach. Historia to stwór nieprzewidywalny i przekonuję się, że każdy, kto próbuje przewidzieć co się wydarzy, jest z góry skazany na niepowodzenie. więcej

20.11.2015

Panująca obecnie na Bliskim Wschodzie i w wielu regionach świata sytuacja pogardy dla ludzkiego życia i chaosu, do której walnie przyczyniły się również zachodnie interwencje, łącznie z wywołanymi przez ów chaos masowymi ruchami migracyjnymi z pewnością sprzyjają i podbudowują ideologicznie i kadrowo zjawisko terroryzmu, ale nie stanowią jego jedynej i wyłącznej przyczyny. Współczesny terroryzm rodzi się nie tylko na płaszczyźnie biedy, wykluczenia społecznego, radykalnych i nieludzkich ideologii oraz politycznego chaosu, ale również w skażonych brakiem jasnego rozróżnienia dobra i zła umysłach ludzi dorastających we współczesnej cywilizacji liberalnej. więcej

17.11.2015

To będzie tekst niepoprawny politycznie, ale w takim sensie, że przeciwko zarówno prawicowej, jak lewicowej poprawności politycznej. Otóż, wyobraźcie sobie, świat nie jest taki prosty, jak to się niektórym napinaczom internetowym wydaje. więcej